12/05 Cầu xin nhân danh Thầy

12/05/2018 - THỨ BẢY TUẦN 6 PS

Th. Nê-rê-ô và A-khi-lê-ô, tử đạo

Ga 16,23-28

CẦU XIN NHÂN DANH THẦY

“Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì…

11/05 Nỗi buồn thành niềm vui

THỨ SÁU TUẦN 6 PS
Ga 16,20-23

NỖI BUỒN THÀNH NIỀM VUI

“Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình; nhưng sinh con rồi, thì không còn nhớ đến cơn gian…

10/05 Chỉ một ít lâu thôi

10/05/2018 - THỨ NĂM TUẦN 6 PS

Ga 16,16-20

CHỈ “MỘT ÍT LÂU” THÔI!

“Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy.” (Ga…

09/05 Sự thật toàn vẹn

09/05/2018
THỨ TƯ TUẦN 6 PS
Ga 16,12-15

SỰ THẬT TOÀN VẸN

“Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn.” (Ga 16,13)

Suy niệm: Người thời nay,…

08/05 Để Đấng bảo trợ dẫn dắt

08/05/2018 - THỨ BA TUẦN 6 PS

Ga 16,5-11

ĐỂ ĐẤNG BẢO TRỢ DẪN DẮT

“Thầy sẽ sai Đấng Bảo Trợ đến với anh em. Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian…

07/05 Cả anh em cũng làm chứng

07/05/2018 - THỨ HAI TUẦN 6 PS

Ga 15,26-16,4

CẢ ANH EM CŨNG LÀM CHỨNG

“Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu.” (Ga 15,26)…

06/05 Hãy yêu như Thầy đã yêu

06/05/2018 - CHÚA NHẬT TUẦN 6 PS – B

Ga 15,9-17

HÃY YÊU NHƯ THẦY ĐÃ YÊU

“Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” (Ga 15,12)

Suy niệm:…

05/05 Môn đệ không an phận

05/05/2018 - THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 5 PS

Ga 15,18-21

MÔN ĐỆ KHÔNG AN PHẬN!

“Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó.…

04/05 Chứng tá đời sống

04/05/2018 - THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 5 PS

Ga 15,12-17

CHỨNG TÁ ĐỜI SỐNG

“Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. (Ga 15,17)

Suy niệm: Trước khi “lìa bỏ thế…

03/05 Chúa Giê - Su, đường dẫn đến Chúa Cha

03/05/2018 - THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 5 PS

Th. Phi-líp-phê và Gia-cô-bê, tông đồ

Ga 14,6-14

CHÚA GIÊ-SU, ĐƯỜNG DẪN ĐẾN CHÚA CHA

“Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự…

Khách truy cập

Hôm nay: 2103

Hôm qua: 6909

Số Lượt Truy Cập: 19150382

Currently are 287 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions