Trang Thơ Dân Chúa

Xin ở Lại Với Con ( Lc24, 13-35 )

 Xin ở lại với con chiều bóng xế
Ngày sắp tàn con cần Chúa, Chúa ơi
Khi niềm tin đã gục ngã rã rời
Con mệt mỏi quay về đường lối cũ.

Emmau ơi có hiểu lòng lữ thứ
Hết thật rồi trông cậy cũng ra đi
Calve treo cao thập giá Chúa sinh thì
Niềm hy vọng nay chỉ là quá khứ.

Ngài chết thảm tựa như là chúc dữ
Hiểu làm sao! Chúng con phải hiểu làm sao?!
Lặng lẽ đến bên Chúa dẫn chúng con vào
Khổ đau chính nhiệm mầu ơn cứu độ.

Cây cầu khổ đau sẽ làm soi tỏ
Ai trong đời cũng phải vượt qua
Hãy tìm trong Lời bằng khiêm hạ sâu xa
Tận cùng bi thảm trổ hoa mùa Cứu rỗi.

Bẻ bánh và trao Người tỏ mình, Đấng Oai Phong Đấng Gánh tội
Vết kinh hoàng hiển hiện đôi bàn tay
Chúng con vội quỳ, đức tin không một vẩn mây
Chúa biến mất chỉ tấm bánh Ngài bẻ ra còn lại.

Trong ánh đỏ của mặt trời sắp lặn
Có hai người lại vội vã ra đi
Jerusalem ơi ta ước được bay đi
Vì con tim đang cháy lửa hồng trong lồng ngực.

Tuổi hoàng hôn con mời Ngài ở lại
Tâm hồn con dành Ngài cả không gian
Cả thời gian thân mật sẵn sàng
Con ngơi nghỉ an nhàn trong tay Chúa.
 
Kim Hai Pham Thi