Trang Thơ Dân Chúa

Thánh Giá Trong Tim

 

 

Cho con đặt Thánh Giá Chúa

Vào ngay giữa trái tim con

Để hiểu tình yêu vẹn toàn

Là vui hiến dâng mạng sống

 

Vì đức tin, tràn hy vọng

Một mùa hạnh phúc thiên thu

Trong tình yêu Đức Giê-su

Phải bắt đầu từ đau khổ

 

Máu hồng chiều xưa loang lổ

Tím bầm núi thánh xa xôi

Con không thể cứ yêu người

Mà không chịu tàn hơi sức

 

Thánh Giá Chúa, nguồn sinh lực

Một tình yêu mãi hiến dâng

Xin giúp con không ngại ngần

Để toàn thân con tan nát

 

Ruộng đời mênh mông bát ngát

Con là hạt giống yêu thương

Hạt âm thầm, giữa đêm sương

Nẩy mầm, vươn lên cây lúa

….

Cho con đặt Thánh Giá Chúa

Vào ngay giữa trái tim con

Để hiểu tình yêu vẹn toàn

Là vui hiến dâng mạng sống

 

Hương Nam 14-11-2014