Trang Thơ Dân Chúa

Có Một Dòng Sông ( lục bát xướng và họa)

 

* * * * * * * * * * * * * * *

Bài Xướng :
***
Giođan sẽ vẫn đục màu
Dù dòng sám hối rủ nhau tỏ bày
Người sau, kẻ trước lắt lay
Như nòi rắn độc chút thay đổi lòng...

Giođan sẽ vẫn không trong
Dù ăn năn lỗi cũng cong nhánh tình
Lặt lè cải thiện lưu linh
Như cơn xúc cảm phân minh vội vàng...

Giođan nước vẫn mơ màng
Dù đường thống hối chàng ràng đi ngang
Hò lơ sóng sánh xốn xang
Như lời thổn thức chỉ vang sau tường...

Giê-su bước xuống ngỡ ngàng 
Dòng sông sáng loáng rộn ràng từ đây !
Nước này sao dám rửa Thầy ?
Khiêm nhường đến thế, đẹp thay Con Trời !

--------

Bài Họa :
***

Lỗi lầm phong phú sắc màu
Trong ai cong cớn cùng nhau biện bày
Trò đời khêu gợi hương lay
Phù vân khéo gọi người thay tấm lòng...

Lỗi lầm mà ngỡ tinh trong
Xấu xa chải chuốt mãi cong cuộc tình
Trọ đời trang trí lung linh
Lả lơi dòng sống quang minh úa vàng...

Lỗi lầm nuôi nấng mỡ màng
Mĩ miều - nhớp nháp buộc ràng ngổn ngang
Áo choàng to hó xênh xang
Chỉ là thụ tạo vênh vang vôi - tường...

Giê-su khiêm hạ vô ngàn
Cúi đầu để rửa tội ràng đó đây !
Xin cho con bước theo Thầy 
Dìm mình xuống nước đã thay bởi Trời !

*
8-1-2018_Tường Vy