Trang Thơ Dân Chúa

Xin Chúa Thương.....

 

* * * * * * * * * * * * *

Hết thở buông tay về với đất
Hồn lìa khỏi xác dạt về đâu ?...
Ai người nhẫn nại xin tình Chúa
Cho những anh linh bớt khổ sầu...

Đất lạnh người vào ngày tắt nắng
Chiều tàn tiễn biệt mắt ai sâu ?
Kinh cầu kẻ ở người đi có
Nhớ mãi hay là đã nhạt màu...

Kẻ trước người sau sao cứ mãi
Về trong giấc mộng chửa tròn câu
Hay tình chưa kịp lời thương mến
Lỗi hẹn nghìn thu thương nhớ nhau !

Người ở trần gian vẫn thẫm sầu
Vẫn hoài gọi mãi một niềm đau
Nhớ nhau trong từng lời kinh nguyện
Mong chốn Minh Quang được nhiệm mầu...

Nếu biết một mai nắng nhạt màu
Vầng dương tàn lụi khuất mờ sâu
Người ơi có còn gì lưu luyến
Một khúc kinh chiều nhớ đến nhau !

Nhớ mãi người ơi từng ngày sống
Bên tôi có bạn sớt niềm đau
Cháo rau từng bữa ngày thơ ấu
Dừng lại rời nhau biết nói sao ?

Tôi biết người chưa tròn mộng ước
Cuộc đời xuôi ngược trái tim nhàu
Buông tay chiều ấy đông buồn lắm
Nhưng hãy tin tôi luôn nguyện cầu...

Chúa biết lòng tôi thương người lắm
Mân Côi dạo ấy chẳng rời đâu
Cùng Mẹ, mọi người tháng mười một
Xin Chúa thứ tha mọi tội đầu...

1-11-2017_Tường Vy