Trang Thơ Dân Chúa

Nhửng Nẻo đường Nên Thánh

 


Mt 5,1-12

Biêt đâu nguồn cội người ơi
Loanh quanh luẩn quẩn nơi nao mà tìm...
Tưởng giàu hạnh phúc giữ gìn
Người giàu cũng khóc cũng chìm bi ai

Quyền cao chức trọng lâu dài
Càng cao danh vọng càng dài gian nan
Ai đem hạnh phúc thiên đàng
Chúa là duy nhất đầy tràn quyền năng.

Phúc thật tám mối dạy rằng
Thoát thanh của cải trung thành yêu thương
Hiền lành cùng với xót thương
Khát điều công chính thỏa đường ước ao

Có lòng trong sạch sớm nao
Ăn ở hòa thuận đường vào miễn viên
Mỗi người một hoàn cảnh riêng
Các thánh đã chịu oan khiên vì Lời.

Ngỡ ngàng đa dạng nước Trời
Màu da , tuổi tác đẹp ngời thánh ân
Nếm phần hạnh phúc Thiên Ân
Từ ngay cuộc sống phong trần dương gian.

NÊN THÁNH LÀ LUÔN SẴN SÀNG
LẮNG NGHE TIẾNG CHÚA THÀNH TRUNG ĐÁP LỜI
Mến yêu trao vào Tay Người
Để Người dẫn dắt đẹp ngời Nước Cha.

Kim Hai Pham Thi 1/11/2015