Trang Thơ Dân Chúa

Hãy Yêu

 

Mt 22,34-40

Quý hơn mọi lễ toàn thiêu
Hết lòng yêu Chúa, yêu người cận thân...
Yêu người đói rách cơ bần
Vì Thiên Chúa muốn lòng nhân sẵn sàng.

Tình yêu sẽ chẳng vẹn toàn
Yêu Người nhưng lại chẳng màng anh em
Tâm hồn đóng kín ngày đêm
Tha nhân đói khổ, hay bên kẻ thù.

Sẽ luôn có Chúa nhân từ
Để tôi chịu đựng ngục tù anh em
Đúng hơn là Chúa đã thêm
Anh em, bạn hữu để tôi mến Người.

Trở thành dối trá nực cười
Yêu Người mà lại xa rời tha nhân
Cả hai bất khả ly phân
Quay lưng lại với tha nhân sinh mù.

Mười điều răn tóm trong từ
Yêu người, mến Chúa thở hơi mỗi ngày
Ưu tiên và chọn lựa ngay
Tham dự thánh lễ chìa tay trao người.

Điều gì khiến Chúa mỉm cười
Là con yêu Chúa cùng người anh em
Chúng con mong được Ngài khen:
Nước Thiên Chúa đã kề bên con rồi.
 
Kim Hai Pham