Trang Thơ Dân Chúa

Đẹp lắm tháng mười ơi..!

 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Nửa chặng yêu thương Mẹ tháng Mười
Vẫn hoài mong muốn phận đời tươi
Kêu mời con cái mau lần chuỗi,
Sám hối, ăn năn, kính mến Người...

Nửa chặng yêu thương Mẹ tháng Mười
Vẫn hoài ban phát lộc Trời tươi 
Hoa Vàng điểm xuyết qua Tâm Mẹ
Đẹp lắm Lời Kinh kính tiến Người...

Nửa chặng yêu thương Mẹ tháng Mười
Vẫn hoài chờ đợi nghĩa tình tươi...
Tim ơi, thắp mãi đèn, hoa, nến..
Để Chuỗi ngày ta ấm nắng ngời.

Để chuỗi ngày ta ấm nắng ngời
Nguyện cùng Mẹ Thánh vượt trùng khơi
Năm châu hiệp nhất như Tràng Chuỗi
Của Mẹ Mân Côi mãi...tháng Mười.!
***
17-10-2017_Tường Vy