Trang Thơ Dân Chúa

Chính Từ Thứ Tha Ơn Chúa Xuống

 

 


Mt 18,2119,1

Khi con tha thứ với thương yêu
Con đã làm Cha vui rất nhiều
Chính việc thứ tha ơn Chúa xuống
Hồng ân Thiên Chúa biết bao điều.

Tha thứ giúp con giải thoát thôi
Chữa lành nỗi khổ lệ tuôn rơi
Một trang sách mới đầy tươi sáng
Xóa tan bóng tối vây quanh trôi.

Tha thứ đôi khi phải thiệt thòi
Nhưng trả lại con bao niềm vui
Chính người gây con bao đau khổ
Cha dạy: ân nhân đấy con ơi.

Tình yêu khỏa lấp bao tội lỗi
Vị tha vực dậy cuộc sống vui
Nuôi hận thù chi tâm tàn úa
Nền tảng tình yêu nguồn sống vui.

Tha thứ giúp con luôn cậy trông
Thương yêu nối kết mọi tấm lòng
MA QUỶ SẼ THUA VÌ THA THỨ
Rào chắn chúng con khỏi bão giông.

Cha dạy chúng con phải thứ tha
Vì đã nhiều lần con được tha
Đây trái tim con xin Chúa đến
Giúp con yêu Chúa và thứ tha.
Kim Hai Pham Thi