Tin Giáo Hội Việt Nam

TPB VNCH: Tầm soát sức khỏe đợt 5 năm 2017

TPB VNCH: Tầm soát sức khỏe đợt 5 năm 2017

GNsP (20.06.2017)– Có 122 quý ông TPB VNCH tham dự buổi tầm soát sức khỏe trong Chương trình Tri Ân TPB VNCH do quý cha Văn phòng DCCT Sài Gòn tổ chức vào…