New Delhi (Agenzia Fides) - Chính phủ Ấn Độ đã ca ngợi sự phục vụ của Giáo Hội Công Giáo dành cho người nghèo, những người bị thiệt thòi và thiếu thốn ở Ấn Độ.…