Suy Niệm Lời Chúa

20/05 Các con không thuộc về thế gian

20/05 Các con không thuộc về thế gian

Thứ Bảy tuần 5 Phục Sinh.

"Các con không thuộc về thế gian, vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian".

Lời Chúa: Ga 15, 18-21

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các…

19/05 Các con hãy yêu mến nhau

19/05 Các con hãy yêu mến nhau

Thứ Sáu tuần 5 Phục Sinh.

"Đây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau".

Lời Chúa: Ga 15, 12-17

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Đây là…

18/05 Các con hãy ở trong tình yêu của Thầy

18/05 Các con hãy ở trong tình yêu của Thầy

Thứ Năm tuần 5 Phục Sinh.

"Các con hãy ở trong tình yêu của Thầy, để niềm vui của các con được trọn vẹn".

Lời Chúa: Ga 15, 9-11

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng…

17/05 Sự kết hiệp thâm sâu

17/05 Sự kết hiệp thâm sâu

Sự kết hiệp thâm sâu.

Thứ Tư tuần 5 Phục Sinh.

"Ai ở trong Thầy, và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái".

Lời Chúa: Ga 15, 1-8

Khi ấy, Chúa…

16/05 Thầy ban bình an của Thầy cho các con

16/05 Thầy ban bình an của Thầy cho các con

Thứ Ba tuần 5 Phục Sinh.

"Thầy ban bình an của Thầy cho các con".

Lời Chúa: Ga 14, 27-31a

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy để lại bình an…

15/05 Những giới hạn

15/05 Những giới hạn

Những giới hạn.

Thứ Hai tuần 5 Phục Sinh.

"Đấng Phù Trợ mà Cha sẽ sai đến, Người sẽ dạy các con mọi điều".

Lời Chúa: Ga 14, 21-26

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng…

14/05 Con đường dẫn đến Cha

14/05 Con đường dẫn đến Cha

Con đường dẫn đến Cha.

Chúa Nhật 5 PHỤC SINH năm A.

"Thầy là đường, là sự thật và là sự sống".

Lời Chúa: Ga 14, 1-12


Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn…

13/05 Ai thấy Thầy là xem thấy Cha

13/05 Ai thấy Thầy là xem thấy Cha

Thứ Bảy tuần 4 Phục Sinh.

"Ai thấy Thầy là xem thấy Cha".

Lời Chúa: Ga 14, 7-14

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu các con biết Thầy, thì cũng…

12/05 Ðường về quê trời

12/05 Ðường về quê trời

Ðường về quê trời.

Thứ Sáu tuần 4 Phục Sinh.

"Thầy là đường, là sự thật và là sự sống".

Lời Chúa: Ga 14, 1-6

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng:…