Suy Niệm Lời Chúa

21/02 Điều kiện làm người lớn nhất

21/02 Điều kiện làm người lớn nhất

Điều kiện làm người lớn nhất.

Thứ Ba tuần 7 thường niên.
"Con Người sẽ bị nộp. Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết".

Lời Chúa: Mc. 9, 29-36
Khi ấy,…

20/02 Điều kiện trừ quỷ

20/02 Điều kiện trừ quỷ

Điều kiện trừ quỷ.

Thứ Hai tuần 7 thường niên.
“Lạy Thầy, tôi tin, xin Thầy trợ giúp đức tin hèn kém của tôi”.

Lời Chúa: Mc. 9, 14-29
Khi ấy, Chúa Giêsu (từ trên núi…

19/02 Nên trọn lành như Cha trên trời

19/02 Nên trọn lành như Cha trên trời

Nên trọn lành như Cha trên trời.

Chúa Nhật tuần 7 thường niên năm A.
"Các con hãy yêu thương thù địch các con".

Lời Chúa: Mt 5, 38-48
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các…

18/02 Người biến hình trước mặt các ông

18/02 Người biến hình trước mặt các ông

Thứ Bảy tuần 6 thường niên.

"Người biến hình trước mặt các ông".

Lời Chúa: Mc 9, 2-12
Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê, và Gioan đi riêng với Người lên núi cao, và Người…

17/02 Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình

 17/02 Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình

“Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình”.

Thứ Sáu tuần 6 thường niên.
"Ai chịu mất mạng sống mình vì Ta và vì Phúc Âm thì sẽ cứu được mạng sống mình".

Lời Chúa:…

16/02 Tuyên xưng của Phêrô

16/02 Tuyên xưng của Phêrô

Tuyên xưng của Phêrô.

Thứ Năm tuần 6 thường niên.
"Thầy là Ðấng Kitô. Con Người sẽ phải chịu khổ nhiều".

Lời Chúa: Mc 8, 27-33
Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về…

15/02 Người mù Bếtsaiđa

15/02 Người mù Bếtsaiđa

Người mù Bếtsaiđa.

Thứ Tư tuần 6 thường niên.
"Người mù khỏi hẳn và thấy được mọi vật rõ ràng".

Lời Chúa: Mc 8, 22-26
Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ đến Bếtsaiđa, người…

14/02 Men phó thác cho tình yêu Thiên Chúa

14/02 Men phó thác cho tình yêu Thiên Chúa

Men phó thác cho tình yêu Thiên Chúa.

Thứ Ba tuần 6 thường niên - Thánh Syrilô, đan sĩ và thánh Mêtôđiô, giám mục. Lễ nhớ.
"Các con hãy ý tứ giữ mình khỏi men…

13/02 Điềm lạ Gio-na

13/02 Điềm lạ Gio-na

Điềm lạ Gio-na.

Thứ Hai tuần 6 thường niên.
"Tại sao thế hệ này lại xin điềm lạ?".

Lời Chúa: Mc 8, 11-13
Khi ấy, các người biệt phái xuất hiện và bắt đầu tranh…

12/02 Chúa Giêsu kiện toàn Lề Luật

12/02 Chúa Giêsu kiện toàn Lề Luật

Chúa Giêsu kiện toàn Lề Luật.

Chúa Nhật tuần 6 thường niên năm A.
"Người xưa đã bảo như thế, còn Ta, Ta bảo thật các con thế này".

Lời Chúa: Mt 5, 17-37
Khi ấy,…