Suy Niệm Lời Chúa

30/06 Chữa người phong cùi

30/06 Chữa người phong cùi

Chữa người phong cùi.

Thứ Sáu tuần 12 thường niên.

"Nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch".

Lời Chúa: Mt 8, 1-4

Khi Chúa Giêsu ở trên núi xuống, đám đông dân…

29/06 Giáo Hội phục vụ

 29/06 Giáo Hội phục vụ

Giáo Hội phục vụ.

Thứ Năm tuần 12 thường niên -

THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ trọng. Cầu cho giáo dân.

"Con là Đá, Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước…

28/06 Cây tốt trái tốt, cây xấu trái xấu

28/06 Cây tốt trái tốt, cây xấu trái xấu

Cây tốt trái tốt, cây xấu trái xấu.

Thứ Tư tuần 12 thường niên - Thánh Irênê, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.

"Hãy xem quả thì các con sẽ biết chúng".

* Chào đời…

27/06 Thi hành điều muốn người khác làm cho mình

 27/06 Thi hành điều muốn người khác làm cho mình

Thi hành điều muốn người khác làm cho mình.

Thứ Ba tuần 12 thường niên.

"Tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì hãy làm cho người ta".

Lời…

26/06 Phương thế tốt để tự biết mình

26/06 Phương thế tốt để tự biết mình

Phương thế tốt để tự biết mình.

Thứ Hai tuần 12 thường niên.


“Hãy lấy cái đà khỏi mắt ngươi trước đã”.

Lời Chúa: Mt 7, 1-5


Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn…

25/06 Đừng sợ …, nhưng hãy sợ … !!

25/06 Đừng sợ …, nhưng hãy sợ … !!

Đừng sợ …, nhưng hãy sợ … !!.

Chúa Nhật 12 thường niên năm A.

"Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác".

Lời Chúa: Mt 10, 26-33
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các…

24/06 Gioan Tiền Hô

Gioan Tiền Hô.

Thứ Bảy tuần 11 thường niên – SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Lễ trọng.

“Nó sẽ gọi tên là Gioan”.

* Hội Thánh hân hoan mừng ngày thánh Gioan Tẩy Giả…

23/06 Tình yêu

23/06 Tình yêu

Tình yêu.

Thứ Sáu tuần 11 thường niên – THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ TRỌNG. Ngày thế giới xin ơn thánh hoá các linh mục.

“Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng”.

Lời Chúa:…

22/06 Lời cầu nguyện Chúa Giêsu dạy

 22/06 Lời cầu nguyện Chúa Giêsu dạy

Lời cầu nguyện Chúa Giêsu dạy.

Thứ Năm tuần 11 thường niên.

"Vậy các ngươi hãy cầu nguyện như thế này".

Lời Chúa: Mt 6, 7-15

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ…

21/06 Đạo đức thực sự vì Chúa

21/06 Đạo đức thực sự vì Chúa

Đạo đức thực sự vì Chúa.

Thứ Tư tuần 11 thường niên – Thánh Lu-y Gôndaga, tu sĩ. Lễ nhớ.

"Cha ngươi Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi".

* Sinh…