Suy Niệm Lời Chúa

20/07 Ách của Ta êm ái

20/07 Ách của Ta êm ái

Ách của Ta êm ái.

Thứ năm tuần 15 thường niên.


"Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng".

Lời Chúa: Mt 11, 28-30


Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Hãy đến với Ta tất…

19/07 Mạc khải cho kẻ bé mọn

19/07 Mạc khải cho kẻ bé mọn

Mạc khải cho kẻ bé mọn.

Thứ tư tuần 15 thường niên.

"Chúa đã giấu không cho những người khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn".

Lời…

18/07 Đón nhận và sám hối

18/07 Đón nhận và sám hối

Đón nhận và sám hối.

Thứ Ba tuần 15 thường niên.


"Trong ngày phán xét, Tyrô và Siđon sẽ được xét xử khoan dung hơn các ngươi".

Lời Chúa: Mt 11, 20-24


Khi ấy, Chúa…

17/07 Phần thưởng môn đệ Chúa

17/07 Phần thưởng môn đệ Chúa

Phần thưởng môn đệ Chúa.

Thứ Hai tuần 15 thường niên.

"Thầy không đến để đem hòa bình, nhưng đem gươm giáo".

Lời Chúa: Mt 10,34 - 11,1

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các…

16/07 Dụ ngôn hạt giống Lời Chúa

16/07 Dụ ngôn hạt giống Lời Chúa

Dụ ngôn hạt giống Lời Chúa.

Chúa Nhật 15 thường niên năm A.

"Kìa, có người gieo giống đi gieo lúa".

Lời Chúa: Mt 13, 1-23

Ngày ấy, Chúa Giêsu ra khỏi nhà và đi…

15/07 Đừng sợ…, nhưng hãy sợ

15/07 Đừng sợ…, nhưng hãy sợ

Đừng sợ…, nhưng hãy sợ ….
Thứ Bảy tuần 14 thường niên – Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
"Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác".

Lời Chúa:…

14/07 Số phận người môn đệ Chúa

14/07 Số phận người môn đệ Chúa

Số phận người môn đệ Chúa.

Thứ sáu tuần 14 thường niên.


"Không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con".

Lời Chúa: Mt 10, 16-23


Khi ấy, Chúa Giêsu…

12/07 Chọn gọi 12 tông đồ

12/07 Chọn gọi 12 tông đồ

Chọn gọi 12 tông đồ.

Thứ Tư tuần 14 thường niên.

"Các con hãy đến cùng chiên lạc nhà Israel".

Lời Chúa: Mt 10, 1-7

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai môn đệ Người…

11/07 Cánh đồng truyền giáo

11/07 Cánh đồng truyền giáo

Cánh đồng truyền giáo.

Thứ Ba tuần 14 thường niên – Thánh Bênêđictô, viện phụ. Lễ nhớ.

"Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít".

* Chào đời quãng năm 480 tại Noóc-xi-a (Um-ri-a).…