Những bóng ma tưởng tượng

Những bóng ma tưởng tượng

TGM. Giuse Ngô Quang Kiệt

Trước khi dâng mình cho Chúa, Thánh An-phong là một luật sư lỗi lạc. Ngài rất nổi danh vì tài hùng biện và vì lý…

Gặp gỡ Đức Kitô Phục Sinh

Gặp gỡ Đức Kitô Phục Sinh

Gặp gỡ Đức Kitô Phục Sinh

TGM. Giuse Ngô Quang Kiệt

Trong suốt tuần Bát Nhật, từ đêm vọng Phục sinh tới hôm nay, Chúa nhật 2 Phục sinh, các bài đọc đã trình bày…

Đón nhận ơn Phục Sinh

Đón nhận ơn Phục Sinh

ĐÓN NHẬN ƠN PHỤC SINH

Sau khi Đức Kitô phục sinh, các môn đệ biến đổi lạ lùng. Maria Mácđala buồn sầu ảm đạm trở nên phấn khởi vui tươi. Tô-ma cứng cỏi trở nên…

Thôi đừng giết Chúa

Thôi đừng giết Chúa

THÔI ĐỪNG GIẾT CHÚA

“Khi đến gần Chúa Giêsu và thấy Ngài đã chết, họ không đánh giập ống chân Ngài. Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Ngài. Tức thì, máu…

CHÚA NHẬT LỄ LÁ - Năm B:

CHÚA NHẬT LỄ LÁ - Năm B:

Bài suy niệm và chú giải Lời Chúa

Lời Chúa: Mc 11, 1-10; Is 50, 4-7; Pl 2, 6-11; Mc 14,1 – 15,47

Ngã rẽ cuộc đờiĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt

Thánh lễ hôm nay…

SN ÐTGM Thánh Giuse, người đi trong đêm tối

SN ÐTGM Thánh Giuse, người đi trong đêm tối

Thánh Giuse, người đi trong đêm tối

TGM. Ngô Quang Kiệt

Trong các bức vẽ thánh Giuse, tôi thích nhất bức tranh vẽ Thánh Giuse đưa Ðức Mẹ và Chúa Giêsu trốn sang Ai Cập.…

CN 4 MC Nhìn Lên Ánh Sáng

CN 4 MC Nhìn Lên Ánh Sáng

NHÌN LÊN ÁNH SÁNG


Trong sa mạc, dân Israel kêu trách Thiên Chúa và ông Môsê. Thiên Chúa cho rắn độc ra cắn họ, khiến nhiều người phải chết. Dân chúng xin ông Môsê khẩn…

CN 3 MC Thanh tẩy đền thờ

CN 3 MC Thanh tẩy đền thờ

Thanh tẩy đền thờ

Một trong những vấn đề lớn của thế giới hiện nay là nạn ô nhiễm môi sinh. Các giòng sông đang bị ô nhiễm vì biết bao chất thải dơ bẩn,…

CN 5 MC Hạt lúa mục nát

CN 5 MC Hạt lúa mục nát

Hạt lúa mục nát 

Mùa Xuân năm ấy, có hai hạt giống nằm cạnh nhau trong thửa đất màu mỡ. Hạt giống thứ nhất hăng hái nói: “Tôi muốn mọc lên! Tôi muốn cắm rễ…

CN 2 MC Biến hình

CN 2 MC Biến hình

Biến hình

TGM. Giuse Ngô Quang Kiệt

Trong đời, có những giây phút mà ta mong muốn kéo dài mãi, nhưng nó lại trôi qua nhanh như làn gió thoảng. Đó là những giây phút…