07/6 Giao Ước Tình Yêu

GIAO ƯỚC TÌNH YÊU!'' CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN NĂM B

LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KI­TÔ (07/06/2015)

[Xh 24,3­8; Dt 9,11­15; Mc 14, 12­16.22­26]

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Bao lâu các…

06/6 Làm thế nào để sống mối liên hệ với Thiên Chúa?

Thứ Bảy Tuần 9 TN1, Năm B

Bài đọc: Tob 12:1, 5-15, 20; Mk 12:38-44.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Làm thế nào để sống mối liên hệ với Thiên Chúa?

Trong tương quan giữa người…

05/6 Sự cần thiết của thời gian

Thứ Sáu Tuần 9 TN, Năm B

Bài đọc: Tob 11:5-15; Mk 12:35-37.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Sự cần thiết của thời gian.

Con người bị lệ thuộc vào thời gian; Thiên Chúa làm chủ…

03/6 Có sự sống lại và cuộc sống đời sau

Thứ Tư Tuần 9 TN1, Năm lẻ

Bài đọc: Tob 3:1-11, 16; Mk 12:18-27.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Có sự sống lại và cuộc sống đời sau.

Niềm tin vào sự sống lại và cuộc…

02/6 Của ai trả về cho người ấy

Thứ Ba Tuần 9 TN1, Năm B

Bài đọc: Tob 2:9-14; Mk 12:13-17.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Của ai trả về cho người ấy.

Để bảo vệ trật tự chung và sống an hòa với…

31/5 Vinh dự và trách nhiệm của kẻ làm con Thiên Chúa

31/5 Vinh dự và trách nhiệm của kẻ làm con Thiên Chúa

“VINH DỰ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KẺ LÀM CON THIÊN CHÚA’’

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI NĂM B (31/05/2015)

[Đnl 4,32-34.39-40; Rm 8,14-17; Mt 28, 16-20]

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Có hai tình…

30/5 Khôn ngoan là luôn biết và sống theo sự thật

Thứ Bảy Tuần 8 TN1, Năm B

Bài đọc: Sir 51:12c-20; Mk 11:27-33.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Khôn ngoan là luôn biết và sống theo sự thật.

Khôn ngoan là một nhân đức trong bảy…

Khách truy cập

Hôm nay: 3241

Hôm qua: 8328

Số Lượt Truy Cập: 18195407

Currently are 93 guests and no members online