03/5 Sống mật thiết với Chúa Giêsu Kitô

03/5 Sống mật thiết với Chúa Giêsu Kitô

SỐNG MẬT THIẾT VỚI CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM B (03/05/2015)

[Cv 9,26-31; 1 Ga 3,18-24; Ga 15,1-8]

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Mỗi lần đọc lại đoạn Phúc âm về…

29/4 Sẵn sàng vâng lời Thiên Chúa

Thứ Tư Tuần IV PS

Bài đọc: Acts 12:24-13:5; Jn 12:44-50.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Sẵn sàng vâng lời Thiên Chúa.

Có rất nhiều khác biệt giữa lời của Thiên Chúa và lời của con…

27/4 Con người phải vâng theo Kế Hoạch của Thiên Chúa

Thứ Hai Tuần IV PS

Bài đọc: Acts 11:1-18; Jn 10:1-10.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Con người phải vâng theo Kế Hoạch của Thiên Chúa.

Có hai giai đọan trong Kế Hoạch Cứu Độ của…

26/4 Tôi chính là mục tử nhân lành

26/4 Tôi chính là mục tử nhân lành


“TÔI CHÍNH LÀ MỤC TỬ NHÂN LÀNH”

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NĂM B (26/04/2015)

[CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH:

Cầu cho Ơn Thiên Triệu Linh Mục và Tu Sĩ]

[Cv 4,8-12; 1 Ga 3,1-2;…

25/4 Trung thành với sứ vụ rao giảng Tin Mừng

Lễ Thánh Marcô Thánh Sử (Ngày 25 tháng 4)

Bài đọc: 1 Pet 5:5b-14; Mk 16:15-20.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Trung thành với sứ vụ rao giảng Tin Mừng.

Theo truyền thống, Marcô Thánh Ký…

Khách truy cập

Hôm nay: 685

Hôm qua: 6189

Số Lượt Truy Cập: 17514514

Currently are 166 guests and no members online