02/08 Tiêu Chí Lớn Nhất Để Chọn

02/08/2017 - THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 17 TN

Th. Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma, linh mục

Mt 13,44-46

TIÊU CHÍ LỚN NHẤT ĐỂ CHỌN

“Nước Trời giống như chuyện kho báu… người kia tìm được, bán…

01/08 Mặt trận không yên tĩnh

01/08/2017 - THỨ BA TUẦN 17 TN

Th. An-phong Ma-ri-a Li-gô-ri, giám mục, tiến sĩ HT

Mt 13,36-43

MẶT TRẬN KHÔNG YÊN TĨNH

“Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian.…

31/07 Là men Tin Mừng

31/07/2017 - THỨ HAI TUẦN 17 TN

Th. I-nha-xi-ô Lôi-ô-la linh mục

Mt 13,31-35

LÀ MEN TIN MỪNG

“Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba đấu bột, cho…

30/07 Vi viên ngọc quý Giê-su

30/07/2017 - CHÚA NHẬT TUẦN 17 TN – A

Mt 13,44-52

VÌ VIÊN NGỌC QUÝ GIÊ-SU

“Tìm được viên ngọc quý, vị doanh nhân ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua…

29/07 Kiên vững Đức tin

29/07/2017 - THỨ BẢY TUẦN 16 TN

Th. Mác-ta

Ga 11,19-27

KIÊN VỮNG ĐỨC TIN

“Con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng Hằng Sống.” (Ga 11,27)

Suy niệm: Khi gặp…

28/07 Hy Vọng Của Kẻ Gieo Giống

THỨ SÁU TUẦN 16 TN


Mt 13,18-23


HY VỌNG CỦA KẺ GIEO GIỐNG

“Kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả.” (Mt 13,23)

Suy niệm: Ở xứ Palestine thời Chúa…

27/07 Hạnh phúc thời cứu độ

27/07/2017 - THỨ NĂM TUẦN 16 TN

Mt 13,10-17

HẠNH PHÚC THỜI CỨU ĐỘ

“Mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em có phúc vì được nghe.” (Mt 13,16)

Suy…

26/07 Gia đình nên Thánh

26/07/2017 - THỨ TƯ TUẦN 16 TN

Th. Gio-a-kim và An-na

Mt 13,16-17

GIA ĐÌNH NÊN THÁNH

“Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc,…

25/07 Được chung phần với Thầy

25/07/2017 - THỨ BA TUẦN 16 TN

Th. Gia-cô-bê, tông đồ Mt 20,20-28

ĐƯỢC CHUNG PHẦN VỚI THẦY

“Các người không biết các người xin gì! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống…

24/07 Ngoại tình niềm tin

24/07/2017 - THỨ HAI TUẦN 16 TN

Th. Sa-bê-li-ô Ma-lup, linh mục

Mt 12,38-42

“NGOẠI TÌNH” NIỀM TIN

“Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ.” (Mt 12,39)

Suy niệm: Tâm…

Khách truy cập

Hôm nay: 3186

Hôm qua: 6786

Số Lượt Truy Cập: 17237166

Currently are 96 guests and no members online