26/09 Nghe và thực hành

26/09/2017 - THỨ BA TUẦN 25 TN

Th. Cót-ma và Đa-mi-a-nô, tử đạo

Lc 8,19-21

NGHE VÀ THỰC HÀNH

“Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe Lời Thiên Chúa và đem…

25/09 Đặt đèn sáng ở đâu?

25/09/2017 - THỨ HAI TUẦN 25 TN

Lc 8,16-18

ĐẶT ĐÈN SÁNG Ở ĐÂU?

“Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường.” (Lc 8,18)

Suy niệm: Ánh…

24/09 Không biết dùng đồng hồ

24/09/2017 - CHÚA NHẬT TUẦN 25 TN – A

Mt 20,1-16a

KHÔNG BIẾT DÙNG ĐỒNG HỒ

“Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho.” (Mt 20,7)

Suy niệm: Vật dụng không thể thiếu…

23/09 Tôi Là Mảnh Đất Nào?

23/09/2017 - THỨ BẢY TUẦN 24 TN

Th. Pi-ô Pi-ét-ren-xi-na, linh mục

Lc 8,4-15

TÔI LÀ MẢNH ĐẤT NÀO?

“Ai có tai nghe thì nghe.” (Lc 8,8)

Suy niệm: Có câu chuyện quen thuộc…

22/09 Cùng đi với Chúa

22/09/2017 - THỨ SÁU TUẦN 24 TN

Lc 8,1-3

CÙNG ĐI VỚI CHÚA

Đức Giê-su rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với…

21/09 Kêu gọi người tội lỗi

21/09/2017 - THỨ NĂM TUẦN 24 TN

Th. Mát-thêu, tông đồ

Mt 9,9-13

KÊU GỌI NGƯỜI TỘI LỖI

“Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.” (Mt…

20/09 Đâu Chỉ Là Chuyện Trẻ Con!

20/09/2017 - THỨ TƯ TUẦN 24 TN

Th. An-rê Kim và các bạn tử đạo

Lc 7,31-35

ĐÂU CHỈ LÀ CHUYỆN TRẺ CON!

“Tôi phải ví thế hệ với ai? Họ giống ai? Họ giống…

19/09 Thiên Chúa Xót Thương

19/09/2017 - THỨ BA TUẦN 24 TN

Th. Gia-nu-a-ri-ô, giám mục, tử đạo

Lc 7,11-17

THIÊN CHÚA XÓT THƯƠNG

Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: “Bà đừng khóc nữa.” Rồi Người lại…

18/09 Chúa Cứu Độ Mọi Dân Tộc

18/09/2017


THỨ HAI TUẦN 24 TN


Lc 7,1-10

CHÚA CỨU ĐỘ MỌI DÂN TỘC


“Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi.” (Lc 7,6)

Suy…

17/09 Tha thứ thời kỹ thuật số

17/09/2017 - CHÚA NHẬT TUẦN 24 TN – A

Mt 18,21-35

THA THỨ THỜI KỸ THUẬT SỐ

Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Chúa Giê-su mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ…

Khách truy cập

Hôm nay: 6706

Hôm qua: 8222

Số Lượt Truy Cập: 17693425

Currently are 81 guests and no members online