06/10 Khốn cho Kho-ra-din

06/10/2017 - THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 26 TN

Th. Bru-nô, linh mục

Lc 10,13-16

KHỐN CHO KHO-RA-DIN

“Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm…

05/10 Thiên đàng ở đâu?

05/10/2017 - THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 26 TN

Lc 10,1-12

THIÊN ĐÀNG Ở ĐÂU?

“Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.” (Lc 10,9)

Suy niệm: Trong tác phẩm Nhà Giả Kim,…

04/10 Điều kiện để vào Nước Trời

THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 26 TN
Mc 10,13-16

ĐIỀU KIỆN ĐỂ VÀO NƯỚC TRỜI
“Thầy bảo thật anh em: ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ thơ thì sẽ chẳng được…

03/10 Cái nhìn mới theo Đức Ki-Tô

03/10/2017 - THỨ BA TUẦN 26 TN

Lc 9,51-56

CÁI NHÌN MỚI THEO ĐỨC KI-TÔ

Thấy vậy, hai môn đệ Người là ông Gia-cô-bê và Gio-an nói rằng: “Thưa Thầy, Thầy có khiến lửa từ…

02/10 Vâng nghe các thiên thần

Vâng nghe các thiên thần

”Các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.” (Mt 18,10)
Suy niệm: “Ma quỉ đã tung ra một mạng lưới…

01/10 Đi làm vườn nho cho Chúa

01/10/2017 - CHÚA NHẬT TUẦN 26 TN – A

Mt 21,28-32

ĐI LÀM VƯỜN NHO CHO CHÚA

“Các ông nghĩ sao: Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ…

30/09 Hiểu và đón nhận Thập Giá

30/09/2017 - THỨ BẢY TUẦN 25 TN

Th. Giê-rô-ni-mô, linh mục, tiến sĩ HT

Lc 9,43b-45

HIỂU VÀ ĐÓN NHẬN THẬP GIÁ

Nhưng các môn đệ không hiểu lời đó, vì đối với các ông,…

29/09 Hồng ân thị kiến mầu nhiệm

THỨ SÁU TUẦN 25 TN


TỔNG LÃNH THIÊN THẦN
Ga 1,47-51


HỒNG ÂN THỊ KIẾN MẦU NHIỆM

“Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên…

28/09 Lương tâm Hê-rô-đê

28/09/2017 - THỨ NĂM TUẦN 25 TN

Th. Ven-xét-lao, tử đạo

Lc 9,7-9

LƯƠNG TÂM HÊ-RÔ-ĐÊ

Còn vua Hê-rô-đê thì nói: “Ông Gio-an, ta đây đã cho chém đầu rồi! Vậy thì ông này là…

27/09 Sứ mệnh hàng đầu

27/09/2017 - THỨ TƯ TUẦN 25 TN

Th. Vinh-Sơn Phao-lô, linh mục

Lc 9,1-6

SỨ MỆNH HÀNG ĐẦU

“Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc loan báo Tin Mừng và chữa bệnh khắp…

Khách truy cập

Hôm nay: 6736

Hôm qua: 8222

Số Lượt Truy Cập: 17693455

Currently are 89 guests and no members online