23/06 Học hiền lành với Thầy Giê-su

23/06/2017 - THỨ SÁU TUẦN 11 TN

Thánh Tâm Chúa Giê-su

Mt 11,25-30

HỌC HIỀN LÀNH VỚI THẦY GIÊ-SU

“Hãy học cùng tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh…

22/06 Lời kinh Chúa dạy

22/06/2017 - THỨ NĂM TUẦN 11 TN

Mt 6,7-15

LỜI KINH CHÚA DẠY

Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng:…

21/06 Sẽ có Đấng trả công cho

21/06/2017 - THỨ TƯ TUẦN 11 TN

Th. Lu-y Gon-da-ga, tu sĩ

Mt 6,1-6.16-18

SẼ CÓ ĐẤNG TRẢ CÔNG CHO

“Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho…

20/06 Yêu thương không mức độ

20/06/2017 - THỨ BA TUẦN 11 TN

Mt 5,43-48

YÊU THƯƠNG KHÔNG MỨC ĐỘ

“Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.” (Mt 5,44)

Suy niệm: Theo lý…

19/06 Bằng một tình yêu lớn hơn

19/06/2017 - THỨ HAI TUẦN 11 TN

Th. Rô-moan-đô, viện phụ Mt 5,38-42

BẰNG MỘT TÌNH YÊU LỚN HƠN

“Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm.”…

18/06 Sống hiệp thông với Đức Ki-Tô

18/06/2017 - CHÚA NHẬT TUẦN 11 TN – A

Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô

Ga 6,51-58

SỐNG HIỆP THÔNG VỚI ĐỨC KI-TÔ

“Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi, thì được sống đời đời,…

17/06 Sống thật

17/06/2017 - THỨ BẢY TUẦN 10 TN

Mt 5,33-37

SỐNG THẬT

“ ‘Có’ thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì phải nói ‘không’.” (Mt 5,37)

Suy niệm: Sách chữ Nho có câu: “Nhân chi sơ,…

16/06 Tránh tội từ trong ý muốn

16/06/2017 - THỨ SÁU TUẦN 10 TN

Mt 5,27-32

TRÁNH TỘI TỪ TRONG Ý MUỐN

“Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã…

15/06 Công chính hơn

15/06/2017 - THỨ NĂM TUẦN 10 TN

Mt 5,20-26

CÔNG CHÍNH HƠN

“Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ…

14/06 Việc nhỏ, giá trị không nhỏ

14/06/2017 - THỨ TƯ TUẦN 10 TN

Mt 5,17-19

VIỆC NHỎ, GIÁ TRỊ KHÔNG NHỎ

“Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm…