03/07 Thấy bằng trái tim

03/07/2017 - THỨ HAI TUẦN 13 TN

Th. Tô-ma, tông đồ

Ga 20,24-29

THẤY BẰNG TRÁI TIM

“Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin.” (Ga 20,29)…

02/07 Mọi người đều được thưởng

02/07/17 - CHÚA NHẬT TUẦN 13 TN – A

Mt 10,37-42

MỌI NGƯỜI ĐỀU ĐƯỢC THƯỞNG

“Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã…

01/07 Đức tin cần gặp gỡ

01/07/2017 - THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 12 TN

Mt 8,5-17

ĐỨC TIN CẦN GẶP GỠ

Rồi Đức Giê-su nói với viên đại đội trưởng: “Ông cứ về đi ! Ông tin thế nào sẽ…

30/06 Nếu Chúa muốn, Chúa có thể

30/06/2017 - THỨ SÁU TUẦN 12 TN

Các thánh tử đạo tiên khởi giáo đoàn Rô-ma

Mt 8,1-4

NẾU CHÚA MUỐN, CHÚA CÓ THỂ

“Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi…

29/06 Tình yêu và sự trao ban

29/06/2017 - THỨ NĂM TUẦN 12 TN

Th. Phê-rô và Th. Phao-lô, tông đồ

Mt 16,13-19

TÌNH YÊU VÀ SỰ TRAO BAN

“Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời.” (Mt 16,19)

Suy…

28/06 Cây tốt sinh quả tốt

28/06/2017 - THỨ TƯ TUẦN 12 TN

Th. I-rê-nê, giám mục, tử đạo

Mt 7,15-20

CÂY TỐT SINH QUẢ TỐT

“Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai.” (Mt 7,20)…

27/06 Đi qua cửa hẹp

27/06/2017 - THỨ BA TUẦN 12 TN

Th. Xy-ri-lô A-lê-xan-ri-a, tiến sĩ HT

Mt 7,6.12-14

ĐI QUA CỬA HẸP

“Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa…

26/06 Đừng xét đoán

26/06/2017 - THỨ HAI TUẦN 12 TN

Mt 7,1-5

ĐỪNG XÉT ĐOÁN

“Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.” (Mt 7,1)

Suy niệm: Con người thường quen và thích…

25/06 Vững mạnh trong niềm tin

25/06/2017 - CHÚA NHẬT TUẦN 12 TN – A

Mt 10,26-33

VỮNG MẠNH TRONG NIỀM TIN

“Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em…

24/06 Là Thần Đồng Của Chúa

24/06/2017 - THỨ BẢY TUẦN 11 TN

Sinh nhật thánh Gio-an Tẩy Giả

Lc 1,57-66.80

LÀ THẦN ĐỒNG CỦA CHÚA

“Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?” Và quả thật, có bàn…