25/01 Cuộc gặp gỡ đổi đời

25/01/2018 - THỨ NĂM TUẦN 3 TN

Th. Phao-lô tông đồ trở lại

Mc 16,15-18

CUỘC GẶP GÕ ĐỔI ĐỜI

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi…

24/01 Hãy gieo cách hào phóng

24/01/2018 - THỨ TƯ TUẦN 3 TN

Th. Phan-xi-cô Sa-lê-si-ô, giám mục, tiến sĩ HT

Mc 4,1-20

HÃY GIEO CÁCH HÀO PHÓNG

“Người gieo giống đi ra gieo giống. Có hạt rơi xuống vệ đường,...…

23/01 Thi hành ý Chúa

23/01/2018 - THỨ BA TUẦN 3 TN

Mc 3,31-35

THI HÀNH Ý CHÚA

“Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.” (Mc 3,35)…

22/01 Bước đi trong Thánh Thần

THỨ HAI TUẦN 3 TN
Mc 3,22-30

BƯỚC ĐI TRONG THÁNH THẦN

“Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời.” (Mc 3,29)

Suy niệm:…

21/01 Ưu tiên chọn Chúa

21/01/2018 - CHÚA NHẬT TUẦN 3 TN - B

Mc 1,14-20

ƯU TIÊN CHỌN CHÚA

“Và các ông bỏ cha mình ở lại trên thuyền với những người làm công mà đi theo người.” (Mc…

20/01 Nhẫn nại với người thân

20/01/2018 - THỨ BẢY TUẦN 2 TN

Th. Pha-bi-a-nô, giáo hoàng, tử đạo

Mc 3,20-21

NHẪN NẠI VỚI NGƯỜI THÂN

Khi những thân nhân của Ngài nghe biết điều này, họ liền đi bắt Ngài,…

19/01 Ở lại với Chúa để được sai đi

19/01/2018 - THỨ SÁU TUẦN 2 TN

Mc 3,13-19

Ở LẠI VỚI CHÚA ĐỂ ĐƯỢC SAI ĐI

Bấy giờ Đức Giê-su gọi lại với Người những kẻ mà Người muốn chọn. Người thành lập nhóm…

18/01 Liệu có sự thật từ ma quỷ?

18/01/2018 - THỨ NĂM TUẦN 2 TN

Tuần lễ cầu nguyện cho Ki-tô hữu hợp nhất

Mc 3,7-12

LIỆU CÓ SỰ THẬT TỪ MA QUỶ?

Các thần ô uế vừa thấy Người liền sụp lạy…

17/01 Luật bác ái là trên hết

17/01/2018 - THỨ TƯ TUẦN 2 TN

Th. An-tôn, viện phụ

Mc 3,1-6

LUẬT BÁC ÁI LÀ TRÊN HẾT

“Ngày sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi?”…

16/01 Tinh thần giữ luật

16/01/2018 - THỨ BA TUẦN 2 TN

Mc 2,23-28

TINH THẦN GIỮ LUẬT

“Ngày sa-bát được tạo ra cho loài người, chứ không phải loài người cho ngày sabát.” (Mc 2,27)

Suy niệm: Một…

Khách truy cập

Hôm nay: 3799

Hôm qua: 6633

Số Lượt Truy Cập: 18365230

Currently are 72 guests and no members online