05/11 Thật và giả

05/11/2017 - CHÚA NHẬT TUẦN 31 TN – A

Mt 23,1-12

THẬT VÀ GIẢ

“Tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm…

04/11 Nhân vật quan trọng

04/11/2017 - THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 30 TN

Th. Ca-rô-lô Bô-rô-mê-ô, giám mục

Lc 14,1.7-14

NHÂN VẬT QUAN TRỌNG

“Phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống…

03/11 Luật của Lòng Thương Xót

03/11/2017 - THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 30 TN

Th. Mác-ti-nô Po-rét, tu sĩ

Lc 14,1-6

LUẬT CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT

Chúa Giê-su nói với họ: “Ai trong các ông có đứa con trai, hoặc…

02/11 Bài học từ tên trộm

02/11/2017 - THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 30 TN

Cầu Cho Các Đẳng Linh Hồn

Lc 23,33.39-43

BÀI HỌC TỪ TÊN TRỘM

“Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi…

01/11 Đội hình của Thầy Giê-Su

01.11.17

THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 30 TN

Các Thánh Nam Nữ

Mt 5,1-12a

ĐỘI HÌNH CỦA THẦY GIÊ-SU

“Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên…

31/10 Là men cho cả khối bột

31/10/2017 - THỨ BA TUẦN 30 TN

Lc 13,18-21

LÀ MEN CHO CẢ KHỐI BỘT

“Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia vùi vào ba đấu bột cho đến khi tất cả…

30/10 Giải thoát khỏi lối mòn

30/10/2017 - THỨ HAI TUẦN 30 TN

Lc 13,10-17

GIẢI THOÁT KHỎI LỐI MÒN

Đức Giê-su bảo: “Này bà, bà được giải thoát khỏi tật nguyền.” (Lc 13,12)

Suy niệm: Cử toạ ngày ấy…

29/10 Chỉ một giới răn yêu thương

29/10/2017 - CHÚA NHẬT TUẦN 30 TN – A

Mt 22,34-40

CHỈ MỘT GIỚI RĂN YÊU THƯƠNG

Chúa Giê-su đáp: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và…

28/10 Hai nhịp đập của trái tim tông đồ

28/10/2017 - THỨ BẢY TUẦN 29 TN

Th. Si-mon và Giu-đa, tông đồ

Lc 6,12-19

HAI NHỊP ĐẬP CỦA TRÁI TIM TÔNG ĐỒ

Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện và đã thức suốt đêm…

27/10 Biết phân định các dấu chỉ

27/10/2017 - THỨ SÁU TUẦN 29 TN

Lc 12,54-59

BIẾT PHÂN ĐỊNH CÁC DẤU CHỈ

“Sao các ngươi không tự mình xét xem cái gì là phải.” (Lc 12,57)

Suy niệm: Dấu chỉ đầu…

Khách truy cập

Hôm nay: 6695

Hôm qua: 8222

Số Lượt Truy Cập: 17693414

Currently are 96 guests and no members online