08/12 Đấng Đầy Ơn Phúc

08/12/2017 - THỨ SÁU TUẦN 1 MV

Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Lc 1,26-38

ĐẤNG ĐẦY ƠN PHÚC

“Kính chào trinh nữ đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ.” (Lc 1,38)…

07/12 Thực thi Lời Chúa

07/12/2017 - THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 1 MV

Th. Am-rô-xi-ô, giám mục, tiến sĩ HT

Mt 7,21.24-27

THỰC THI LỜI CHÚA

“Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng…

06/12 Để Sống Dồi Dào Hơn

06/12/2017 - THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN I MV

Th. Ni-cô-la, giám mục

Mt 15,29-37

ĐỂ SỐNG DỒI DÀO HƠN

“Thầy không muốn giải tán họ, để họ nhịn đói mà về, sợ rằng họ…

05/12 Ngôn ngữ của Chúa

05/12/2017 - THỨ BA TUẦN 1 MV

Lc 10,21-24

NGÔN NGỮ CỦA CHÚA

“Lạy Cha, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải cho những người bé mọn.” (Lc 10,21)

Suy niệm:…

04/12 Tiệc Lớn Và Vui

04/12/2017 - THỨ HAI TUẦN 1 MV

Th. Gio-an Đa-ma-xê-nô

Mt 8,5-11

TIỆC LỚN VÀ VUI

“Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Áp-ra-ham, I-sa-ac và Gia-cóp…

03/12 Canh thức

03/12/2017 - CHÚA NHẬT TUẦN 1 MV – B

Mc 13,33-37

CANH THỨC

“Người giữ cửa phải canh thức.” (Mc 13,34)

Suy niệm: Truyện cổ Hy Lạp có kể chuyện người Hy Lạp, để…

02/12 Chiếc lưới tử thần

02/12/2017 - THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 34 TN

Lc 21,34-36

CHIẾC LƯỚI TỬ THẦN

“Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em.” (Lc 21,34)

Suy niệm: Trong những…

01/12 Để Nước Chúa mau trị đến

01/12/2017 - THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 34 TN

Lc 21,29-33

ĐỂ NƯỚC CHÚA MAU TRỊ ĐẾN

“Khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.”…

30/11 Là cầu nối cho Chúa

30/11/2017 - THỨ NĂM TUẦN 34 TN

Th. An-rê, tông đồ

Mt 4,18-22

LÀ CẦU NỐI CỦA CHÚA

“Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như…

29/11 Mối lợi đích thực

29/11/2017 - THỨ TƯ TUẦN 34 TN

Ga 21,12-19

MỐI LỢI ĐÍCH THỰC

“Người ta sẽ tra tay bắt bớ, ức hiếp và nộp các con đến các hội đường và ngục tù…” (Lc 21,12)…

Khách truy cập

Hôm nay: 3876

Hôm qua: 6912

Số Lượt Truy Cập: 17712219

Currently are 87 guests and no members online