09/03 Mến Chúa yêu người

09/03/2017 - THỨ SÁU TUẦN 3 MC

Mc 12,28b-34

MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

“Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều…

08/03 Cuộc chiến không khoan nhượng

08/03/2018 - THỨ NĂM TUẦN 3 MC

Th. Gio-an Thiên Chúa, tu sĩ

Lc 11,14-23

CUỘC CHIẾN KHÔNG KHOAN NHƯỢNG

“Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cũng tôi thu…

07/03 Kiện toàn chứ không phá đổ

07/03/2018 - THỨ TƯ TUẦN 3 MC

Th. Pe-pê-tu-a và Phê-li-xi-ta tử đạo

Mt 5,17-19

KIỆN TOÀN CHỨ KHÔNG PHÁ ĐỔ

“Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Mô-sê và các ngôn…

06/03 Tha thứ đến vô cùng

06/03/2018 - THỨ BA TUẦN 3 MC

Mt 18,21-35

THA THỨ ĐẾN VÔ CÙNG

Đức Giê-su đáp: “Thầy không bảo là phải tha đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.” (Mt 18,22)…

05/03 Bụt nhà không thiêng

05/03/2018 - THỨ HAI TUẦN 3 MC

Lc 4,24-30

“BỤT NHÀ KHÔNG THIÊNG”!

Khi đến Na-da-rét, Đức Giê-su nói với dân chúng trong hội đường rằng: “Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ…

04/03 Sốt sắng tham dự phụng vụ

04/03/2018 - CHÚA NHẬT TUẦN 3 MC – B

Ga 2,13-25

SỐT SẮNG THAM DỰ PHỤNG VỤ

“Nhưng đền thờ Đức Giê-su muốn nói ở đây là chính thân thể Người.” (Ga 2,21)

Suy…

03/03 Lòng Thương Xót: Chuẩn mực của Thiên Chúa

03/03/2018 - THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 2 MC

Lc 15,1-3.11-32

LÒNG THƯƠNG XÓT: CHUẨN MỰC CỦA THIÊN CHÚA

Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: “Ông này đón…

02/03 Sinh lợi cho Nước Chúa

02/03/2018 - THỨ SÁU TUẦN 2 MC

Mt 21,33-43.45-46

SINH LỢI CHO NƯỚC CHÚA

“Nước Thiên Chúa, Người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho…

01/03 Dụ ngôn phiên bản hiện đại

01/03/2018 - THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 2 MC

Lc 16,19-31

DỤ NGÔN PHIÊN BẢN HIỆN ĐẠI

“Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình.…

28/02 Phúc đức tại mẫu

28/02/2018 - THỨ TƯ TUẦN 2 MC

Mt 20,17-28

PHÚC ĐỨC TẠI MẪU

Bấy giờ bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp Chúa Giê-su, có các con bà đi theo… Bà thưa: “Xin…

Khách truy cập

Hôm nay: 5661

Hôm qua: 6633

Số Lượt Truy Cập: 18367092

Currently are 117 guests and no members online