10/10 Chọn phần tốt nhất

10/10/2017 - THỨ BA TUẦN 27 TN

Lc 10,38-42

CHỌN PHẦN TỐT NHẤT

“Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị lấy đi.” (Lc 10,42)

Suy niệm: Cuộc sống con người đầy…

09/10 Hãy đi và làm như vậy

09/10/2017


THỨ HAI TUẦN 27 TN

Lc 10,25-37


Hãy đi và làm như vậy


“Một người Sa-ma-ri kia… cũng thấy và chạnh lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu và rượu đổ lên vết thương…

08/10 Sinh lợi cho Nước Trời

08/10/2017 - CHÚA NHẬT TUẦN 27 TN – A

Mt 21,33-43

SINH LỢI CHO NƯỚC TRỜI

“Nước Thiên Chúa sẽ ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.” (Mt 21,43)…

07/10 Tín thác vào Thiên Chúa

07/10/2017


THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 26 TN


Lc 1,26-38


TÍN THÁC VÀO THIÊN CHÚA


“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời Sứ Thần nói.” (Lc 1,26-38)…

06/10 Khốn cho Kho-ra-din

06/10/2017 - THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 26 TN

Th. Bru-nô, linh mục

Lc 10,13-16

KHỐN CHO KHO-RA-DIN

“Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm…

05/10 Thiên đàng ở đâu?

05/10/2017 - THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 26 TN

Lc 10,1-12

THIÊN ĐÀNG Ở ĐÂU?

“Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.” (Lc 10,9)

Suy niệm: Trong tác phẩm Nhà Giả Kim,…

04/10 Điều kiện để vào Nước Trời

THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 26 TN
Mc 10,13-16

ĐIỀU KIỆN ĐỂ VÀO NƯỚC TRỜI
“Thầy bảo thật anh em: ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ thơ thì sẽ chẳng được…

03/10 Cái nhìn mới theo Đức Ki-Tô

03/10/2017 - THỨ BA TUẦN 26 TN

Lc 9,51-56

CÁI NHÌN MỚI THEO ĐỨC KI-TÔ

Thấy vậy, hai môn đệ Người là ông Gia-cô-bê và Gio-an nói rằng: “Thưa Thầy, Thầy có khiến lửa từ…

02/10 Vâng nghe các thiên thần

Vâng nghe các thiên thần

”Các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.” (Mt 18,10)
Suy niệm: “Ma quỉ đã tung ra một mạng lưới…

01/10 Đi làm vườn nho cho Chúa

01/10/2017 - CHÚA NHẬT TUẦN 26 TN – A

Mt 21,28-32

ĐI LÀM VƯỜN NHO CHO CHÚA

“Các ông nghĩ sao: Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ…

Khách truy cập

Hôm nay: 4690

Hôm qua: 6406

Số Lượt Truy Cập: 17223960

Currently are 87 guests and no members online