Ngày 11/02 Đức Mẹ Lộ Đức

Ngày 11/02 Đức Mẹ Lộ Đức

ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC

Lộ Đức (Lourdes) là một tỉnh nhỏ khoảng 6000 dân nằm giữa thung lũng Pyrênê, gần suối Gave. Hôm ấy là ngày 11 tháng 2 năm 1858. Trời lạnh lẽo. Vào…

Ngày 10/02 Thánh Scôlastica Đồng trinh (480-543)

Ngày 10/02 Thánh Scôlastica Đồng trinh (480-543)

Thánh Scôlastica Đồng trinh (480-543)

Thánh Scholastica là em gái thánh Benêdictô, tổ phụ của những đời sống khổ tu bên Tây phương. Ngài còn được nối kết với thánh nhân như người em sinh…

Ngày 09/02 Thánh Giles Mary của Thánh Giuse (1729 – 1812)

Ngày 09/02 Thánh Giles Mary của Thánh Giuse (1729 – 1812)

Thánh Giles Mary của Thánh Giuse (1729 – 1812)

Chính trong năm Napoleon Bonaparte dẫn quân vào Nga thì Giles Mary của Thánh Giuse chấm dứt cuộc đời khiêm hạ phục vụ cộng đồng Phanxicô…

Ngày 08/2 Thánh Giêrôme Emiliani (1481 – 1537)

Ngày 08/2 Thánh Giêrôme Emiliani (1481 – 1537)

Thánh Giêrôme Emiliani (1481 – 1537)

Giêrôme Emiliani là một sĩ quan đầy tự tin và khô đạo. Trong thời gian tù đầy, Giêrôme đã có thời giờ suy nghĩ, và ngài quyết định thoát…

Ngày 07/02 Thánh COLETTE (1381-1447)

Ngày 07/02 Thánh COLETTE (1381-1447)

Thánh COLETTE (1381-1447)

Lược sử
Thánh Colette không muốn được mọi người biết đến, nhưng trong khi thi hành thánh ý Thiên Chúa, ngài đã gây được sự chú ý của rất nhiều người.

Thánh Colette…

Ngày 06/2 Thánh Phaolô Miki và Các Bạn (c. 1597)

Ngày 06/2 Thánh Phaolô Miki và Các Bạn  (c. 1597)

Thánh Phaolô Miki và Các Bạn (c. 1597)

Lý do duy nhất tôi bị giết là vì tôi rao giảng giáo lý Ðức Kitô... Theo gương Ðức Kitô, tôi tha cho những người đã hành quyết…

Ngày 05/2 Thánh Agatha (c. 251?)

Ngày 05/2 Thánh Agatha (c. 251?)

Thánh Agatha (c. 251?)

Trước khi chết, ngài cầu nguyện: "Bởi tình yêu thế gian Ngài đã dẫn dắt con và ban cho con sự kiên nhẫn để chịu đựng đau khổ. Xin hãy nhận…

Ngày 04/2 Thánh Giuse ở Leonissa (1556 – 1612)

Ngày 04/2 Thánh Giuse ở Leonissa (1556 – 1612)

Thánh Giuse ở Leonissa (1556 – 1612)

Ngài rao giảng cho người nghèo và hòa giải hận thù giữa các gia đình, cũng như sự tranh chấp giữa các thành phố đã kéo dài trong…

Ngày 03/01 Thánh Grêgôry ở Nazianzus (329 – 390)

Ngày 03/01 Thánh Grêgôry ở Nazianzus (329 – 390)

Thánh Grêgôry ở Nazianzus (329 – 390)

Ðức Kitô không hứa hẹn loại thanh bình mà chúng ta muốn được hưởng — không có khó khăn, không có chống đối, không có đau khổ. Cách…

Ngày 02/2 Dâng Hài Nhi Giêsu Vào Ðền Thánh

Ngày 02/2 Dâng Hài Nhi Giêsu Vào Ðền Thánh

Dâng Hài Nhi Giêsu Vào Ðền Thánh

“Một ánh lửa, một tia đức ái, một hy sinh không thể tránh như cây nến tinh tuyền, thẳng tắp đang tuôn trào nguồn ánh sáng của nó,…