Ngày 22/2 Lễ kính Ngai Tòa Thánh Phêrô Tông Ðồ

Ngày 22/2 Lễ kính Ngai Tòa Thánh Phêrô Tông Ðồ

Lễ kính Ngai Tòa Thánh Phêrô Tông Ðồ

Hôm nay chúng ta tưởng nhớ việc Ðức Kitô chọn Phêrô là người thay thế Ngài trong việc cai quản Giáo Hội.
Sau một “cuối tuần mất…

Ngày 21/2 Thánh Phêrô Đamian (1007 – 1072)

Ngày 21/2 Thánh Phêrô Đamian (1007 – 1072)

Thánh Phêrô Đamian (1007 – 1072)

Thánh Phêrô Đamian duy trì tinh thần cô độc, bác ái và khiêm nhường trong cộng đoàn ngài chịu trách nhiệm lãnh đạo. Nhiều vị đan sĩ dưới sự…

Ngày 20/2 Thánh Claude de la Combière (1641- 1682)

Ngày 20/2 Thánh Claude de la Combière (1641- 1682)

Thánh Claude de la Combière (1641- 1682)


Cha Claude được sai đến nước Anh với công việc giải tội cho Nữ Công Tước của York. Ngài rao giảng không những bằng lời nói mà còn bằng…

Ngày 19/2 Thánh Conrad ở Piacenza (1290 – 1350)

Ngày 19/2 Thánh Conrad ở Piacenza (1290 – 1350)

Thánh Conrad ở Piacenza (1290 – 1350)

Conrad đến sống ẩn dật ở một nơi hoang vắng ở Sicily trong 36 năm, cầu nguyện cho chính mình và cho thế gian. Sự cầu nguyện và…

Ngày 18/2 Thánh Simêon (c. 107)

Ngày 18/2 Thánh Simêon (c. 107)

Thánh Simêon (c. 107)

Simêon, hoặc Simon, dường như là bà con với Ðức Giêsu. Ngài được chọn là Giám Mục thứ hai của Giêrusalem khi anh của ngài là Giacôbê Nhỏ tử vì đạo.…

Ngày 16/2 Thánh Gilbert ở Sempringham (1083 – 1189)

Ngày 16/2 Thánh Gilbert ở Sempringham (1083 – 1189)

Thánh Gilbert ở Sempringham (1083 – 1189)

Cha Gilbert lưu tâm đặc biệt đối với những người kém may mắn, trông coi một cộng Ðoàn với quy luật riêng mà ngài là bề trên. Cộng…

Ngày 15/2 Thánh Joan ở Valois (1464 – 1505)

Ngày 15/2 Thánh Joan ở Valois (1464 – 1505)

Thánh Joan ở Valois (1464 – 1505)

Mặc dù Thánh Joan ở Valois phải đau khổ vì tàn tật, nhưng ngài đã kiên nhẫn chấp nhận sự bất lực ấy và dành nhiều thời giờ…

Ngày 14/2 Thánh Valentine (c. 269)

Ngày 14/2 Thánh Valentine (c. 269)

Thánh Valentine (c. 269)

Thánh Valentine là một linh mục thánh thiện ở Rôma cũng như là một y sĩ, ngài đã cùng với Thánh Marius giúp đỡ các vị tử đạo trong thời Claudius…

Ngày 13/2 Thánh Ciryl và Thánh Methodius (c. 869, c. 884)

Ngày 13/2  Thánh Ciryl và Thánh Methodius  (c. 869, c. 884)

Thánh Ciryl và Thánh Methodius (c. 869, c. 884)


Cyril sáng chế ra bản mẫu tự tiếng Slav, Methodius đã chuyển dịch toàn bộ Phúc Âm sang tiếng Slav… Các ngài là thánh không phải vì…