Ngày 13/06 Thánh Antôn ở Padua (1195-1231)

Ngày 13/06 Thánh Antôn ở Padua (1195-1231)

Thánh Antôn ở Padua (1195-1231)

Quy tắc đời sống của Thánh Antôn là “từ bỏ mọi sự và theo Ðức Kitô,” đúng như lời ghi trong Phúc Âm. Nhiều lần Thiên Chúa đã gọi thánh…

Ngày 12/06 Thánh Giáo Hoàng Lêô III

Ngày 12/06 Thánh Giáo Hoàng Lêô III

Thánh Giáo Hoàng Lêô III

Sinh ở Rôma, nước Ý, Ðức Lêô là người thủ kho của tòa thánh và là linh mục trưởng ở Santa Suzanna khi ngài được chọn làm giáo hoàng năm…

Ngày 11/06 Thánh Barnabas (thế kỷ thứ nhất)

Ngày 11/06 Thánh Barnabas (thế kỷ thứ nhất)

Thánh Barnabas
(thế kỷ thứ nhất)

Thánh Barnabas, một trong những nhà truyền giáo tiên khởi của Giáo Hội, đóng vai trò chủ yếu trong việc loan truyền và chuyển dịch Phúc Âm cho dân ngoại.…

Ngày 10/06 Chân Phước Joachima (1783-1854)

Ngày 10/06 Chân Phước Joachima (1783-1854)

Chân Phước Joachima
(1783-1854)

Sinh trong một gia đình quý tộc ở Barcelona, Tây Ban Nha, khi lên 12 tuổi Joachima đã muốn trở thành một nữ tu dòng Camêlô. Nhưng cuộc đời ngài thay đổi,…

Ngày 09/06 Thánh Ephrem (306-373)

Ngày 09/06 Thánh Ephrem (306-373)

Thánh Ephrem (306-373)

Là nhà thơ, nhà giáo, nhà hùng biện và bảo vệ đức tin, Thánh Ephrem là người Syria duy nhất được xưng tụng là Tiến Sĩ Giáo Hội. Ngài tự mặc cho mình…

Ngày 8/06 Chân Phước Isabelle của Pháp (c. 1270)

Ngày 8/06 Chân Phước Isabelle của Pháp (c. 1270)

Chân Phước Isabelle của Pháp
(c. 1270)

Isabelle sinh trong một gia đình nổi tiếng. Anh của ngài là Thánh Louis; cha ngài, Vua Louis VIII của nước Pháp; mẹ ngài là hoàng hậu thánh thiện…

Ngày 7/06 Tôi Tớ Thiên Chúa Giuse Perez (1890-1928)

Ngày 7/06 Tôi Tớ Thiên Chúa Giuse Perez (1890-1928)

Tôi Tớ Thiên Chúa Giuse Perez
(1890-1928)

Máu các vị tử đạo là hạt giống của Giáo Hội,” lời của Tertullian trong thế kỷ thứ ba đã được thể hiện nơi Cha Giuse Perez.

Cha Giuse…

Ngày 06/06 Thánh Nôbertô Giám Mục (1080 – 1134)

Ngày 06/06 Thánh Nôbertô Giám Mục (1080 – 1134)

Thánh Nôbertô Giám Mục (1080 – 1134)

Thánh Noberto sinh khoảng năm 1080 tại Xanten, Ngài là con út trong một gia đình vương giả và có họ với nhà vua. Theo truyền thống cao…

Ngày 05/06 Thánh Boniface (672-754)

Ngày 05/06 Thánh Boniface (672-754)

Thánh Boniface
(672-754)

Thánh Boniface, vị tông đồ của người Ðức, là một đan sĩ người Anh thuộc Dòng Biển Ðức, đã hy sinh vinh dự khi được chọn làm đan viện trưởng để tận hiến…

Ngày (04/6) Chân phước giáo hoàng Gioan XXIII (1881-1963)

Ngày (04/6) Chân phước giáo hoàng Gioan XXIII (1881-1963)

Chân phước giáo hoàng GIOAN XXIII (1881-1963)
Lược sử:
Vào tháng Chín năm 2000, Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII đã được tôn lên một bực gần với cương vị thánh nhân khi ngài được phong chân phước…