Chúa đã phán dạy chúng ta qua Người Con

Chúa đã phán dạy chúng ta qua Người Con

Thứ hai sau Chúa Nhật tuần 1 mùa Thường Niên năm B

BÀI ĐỌC I: Dt 1, 1-6

"Chúa đã phán dạy chúng ta qua Người Con".

Khởi đầu thư gửi tín hữu Do-thái.

Thuở…

Này là tôi tớ Ta, Ta hài lòng về người

Này là tôi tớ Ta, Ta hài lòng về người

Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa

BÀI ĐỌC I: Is 42, 1-4. 6-7

"Này là tôi tớ Ta, Ta hài lòng về người".

Trích sách Tiên tri Isaia.

Đây là lời Chúa phán: "Này là…

Chúa nhậm lời chúng ta kêu cầu

Chúa nhậm lời chúng ta kêu cầu

Thứ Bảy sau Lễ Hiển Linh

BÀI ĐỌC I: 1 Ga 5, 14-21

"Chúa nhậm lời chúng ta kêu cầu".

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.

Các con thân mến, này là…

Hãy đi trình diện với tư tế

Hãy đi trình diện với tư tế

Thứ Sáu sau Lễ Hiển Linh

BÀI ĐỌC I: 1 Ga 5, 5-6. 8-13 (Hl 5-13)


"Thánh Thần, nước và máu".


Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.

Các con thân mến, ai…

Ai yêu mến Thiên Chúa

Ai yêu mến Thiên Chúa

Thứ Năm sau Lễ Hiển Linh

BÀI ĐỌC I: 1 Ga 4, 19 - 5, 4


"Ai yêu mến Thiên Chúa thì cũng phải thương yêu anh em mình nữa".


Trích thư thứ nhất của…

Nếu chúng ta thương yêu nhau

Nếu chúng ta thương yêu nhau

Thứ tư sau lễ Hiển Linh


BÀI ĐỌC I: 1 Ga 4, 11-18

“Nếu chúng ta thương yêu nhau, thì Thiên Chúa ở trong chúng ta”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.…

Thiên Chúa là Tình Yêu

Thiên Chúa là Tình Yêu

Thứ Ba Mùa Giáng Sinh Năm B

 

BÀI ĐỌC I: 1 Ga 4, 7-10


"Thiên Chúa là Tình Yêu".


Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.


Các con thân mến, chúng ta…

Nước trời đã đến gần

Nước trời đã đến gần

Thứ Hai Mùa Giáng Sinh Năm B

BÀI ĐỌC I: 1 Ga 3, 22 - 4, 6

"Hãy nghiệm xét các thần trí, coi có phải bởi Thiên Chúa hay không".

Trích thư thứ nhất…