Xin anh tiếp nhận nó

Xin anh tiếp nhận nó

Thứ Năm Tuần XXXII Mùa Thường Niên Năm A

BÀI ĐỌC I: Plm 7-20

" không phải như một người nô lệ, nhưng như một người anh em rất thân mến". 

Trích thư Thánh Phaolô Tông…

Sấp mình tạ ơn

Sấp mình tạ ơn

Thứ Tư Tuần XXXII Mùa Thường Niên Năm A

BÀI ĐỌC I: Tt 3, 1-7

"Xưa chúng ta cũng lầm lạc, nhưng chiếu theo lòng từ bi Chúa, chúng ta đã được cứu thoát".

Trích…

Đầy tớ phục vụ

Đầy tớ phục vụ

Thứ Ba Tuần XXXII Mùa Thường Niên Năm A

BÀI ĐỌC I: Tt 2, 1-8. 11-14

"Chúng ta hãy sống đạo đức, khi trông đợi niềm hy vọng hạnh phúc và cuộc xuất hiện của…

Cớ vấp ngã

Cớ vấp ngã

Thứ Hai Tuần XXXII Mùa Thường Niên Năm

BÀI ĐỌC I: Tt 1, 1-9

 

"Thiết lập các Trưởng lão trong mỗi thành như cha đã căn dặn con".

 

Khởi đầu bức thư của Thánh Phaolô…

Lễ Cung Hiến Thánh Đường Latêranô

Lễ Cung Hiến Thánh Đường Latêranô

Chúa Nhật Mùa Thường Niên Năm A

BÀI ĐỌC I: Ed 47, 1-2. 8-9. 12

“Tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra, và nước ấy chảy đến ai, thì tất cả…

Tôi có thể làm được mọi sự

Tôi có thể làm được mọi sự

 

Thứ Bảy Tuần XXXI Mùa Thường Niên Năm A

BÀI ĐỌC I: Pl 4, 10-19

 

"Tôi có thể làm được mọi sự trong Đấng ban sức mạnh cho tôi".

 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ…

Tích của thiêng liêng

Tích của thiêng liêng

 

Thứ Sáu Tuần XXXI Mùa Thường Niên Năm A

BÀI ĐỌC I: Pl 3, 17 - 4, 1

"Chúng ta mong đợi Đấng Cứu Chuộc là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Người sẽ biến đổi…

Chung vui với tôi

Chung vui với tôi

Thứ Năm Tuần XXXI Mùa Thường Niên Năm A

BÀI ĐỌC I: Pl 3, 3-8 

"Những điều xưa kia được kể là lợi ích cho tôi, thì nay tôi coi là bất lợi vì Đức…

Từ bỏ

Từ bỏ

Thứ Tư Tuần XXXI Mùa Thường Niên Năm 

BÀI ĐỌC I: Pl 2, 12-18

"Anh em hãy lo cho mình được ơn cứu độ; Thiên Chúa tạo nên trong anh em cả ý muốn lẫn…

Bàn tiệc

Bàn tiệc

 

Thứ Ba Tuần XXXI Mùa Thường Niên Năm A


BÀI ĐỌC I: Pl 2, 5-11

 

"Người đã tự hạ mình, vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh Người".

 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi…

Các bài khác...