04/08 Nào ông chẳng phải là con bác thợ mộc ư?

04/08 Nào ông chẳng phải là con bác thợ mộc ư?

Thứ Sáu Tuần XVII Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Lv 23, 1. 4-11. 15-16. 27. 34b-37

"Các ngươi phải kể những ngày của Chúa là những ngày rất trọng thể và là…

01/08 Dụ ngôn cỏ lùng

01/08 Dụ ngôn cỏ lùng

Thứ Ba Tuần XVII Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Xh 33, 7-11; 34, 5b-9. 28

"Chúa đối diện nói chuyện với Môsê".

Trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, Môsê hạ…

26/07 Phúc cho mắt các con vì được thấy

26/07 Phúc cho mắt các con vì được thấy

Thứ Tư Tuần XVI Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Hc 44,1.10-15

"Miêu duệ họ tồn tại đến muôn đời".

Trích sách Huấn Ca.

Chúng ta hãy ca tụng những vĩ nhân…

Khách truy cập

Hôm nay: 2183

Hôm qua: 7690

Số Lượt Truy Cập: 17243853

Currently are 23 guests and no members online