10/06 Bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết

10/06 Bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết

Thứ Bảy Tuần IX Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Tb 12, 1. 5-15. 20

"Tôi phải trở về cùng Đấng đã sai tôi; còn các người hãy chúc tụng Thiên Chúa".

Trích…

01/06 Xin cho chúng nên một

01/06 Xin cho chúng nên một

Thứ Năm Tuần VII Mùa Phục Sinh Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Cv 22, 30; 23, 6-11

"Con phải làm chứng về Ta tại Rôma".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy,…