20/06 Các ngươi hãy yêu thương thù địch

20/06 Các ngươi hãy yêu thương thù địch

Thứ Ba Tuần XI Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: 2 Cr 8, 1-9

"Vì anh em, Đức Kitô đã nên thân phận nghèo khó".

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông…

17/06 Thầy bảo các con: đừng thề chi cả

17/06 Thầy bảo các con: đừng thề chi cả

Thứ Bảy Tuần X Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: 2 Cr 5, 14-21

"Đấng không hề biết tội lỗi, Thiên Chúa đã làm thành tội vì chúng ta".

Trích thư thứ hai…

13/06 Các con là sự sáng thế gian

13/06 Các con là sự sáng thế gian

Thứ Ba Tuần X Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: 2 Cr 1, 18-22

"Đức Giêsu không phải vừa 'Có' lại vừa 'Không', nhưng nơi Người chỉ 'Có' mà thôi".

Trích thư thứ…

12/06 Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó

12/06 Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó

Thứ Hai Tuần X Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: 2 Cr 1, 1-7

"Thiên Chúa an ủi chúng tôi để chính chúng tôi có thể an ủi những ai lâm cảnh gian…