03/09 Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình

03/09 Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình

Chúa Nhật Tuần XXII Mùa Thường Niên Năm A

BÀI ĐỌC I: Gr 20, 7-9

"Lời Chúa làm cớ cho tôi bị nhục nhã".

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Lạy Chúa, Chúa đã khuyến dụ…

02/09 Vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ

02/09 Vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ

Thứ Bảy Tuần XXI Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: 1 Tx 4, 9-11 (Hl 9-12)

"Chính anh em đã được Thiên Chúa dạy cho biết phải thương yêu nhau".

Trích thư thứ…

01/09 Kìa chàng rể đến, hãy ra đón người

01/09 Kìa chàng rể đến, hãy ra đón người

Thứ Sáu Tuần XXI Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: 1 Tx 4, 1-8

"Đây cũng là thánh ý Thiên Chúa và cũng là sự nên thánh của anh em".

Trích thư thứ…

31/08 Các con hãy sẵn sàng

31/08 Các con hãy sẵn sàng

Thứ Năm Tuần XXI Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: 1 Tx 3, 7-13

"Xin Chúa ban cho anh em lòng yêu thương nhau và yêu thương mọi người".

Trích thư thứ nhất…

26/08 Họ nói mà không làm

26/08 Họ nói mà không làm

Thứ Bảy Tuần XX Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: R 2, 1-3. 8-11; 4, 13-17

"Chúa không nỡ để cho bà thiếu kẻ nối dòng. Đó là thân phụ của Isai, cha…

Khách truy cập

Hôm nay: 2273

Hôm qua: 7690

Số Lượt Truy Cập: 17243943

Currently are 63 guests and no members online