28/06 Hãy xem quả thì các con sẽ biết chúng

28/06 Hãy xem quả thì các con sẽ biết chúng

Thứ Tư Tuần XII Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: St 15, 1-12. 17-18

"Abram tin vào Thiên Chúa và vì đó, ông được công chính".

Trích sách Sáng Thế.

Trong những ngày…

26/06 Hãy lấy cái đà khỏi mắt ngươi trước đã

26/06 Hãy lấy cái đà khỏi mắt ngươi trước đã

Thứ Hai Tuần XII Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: St 12, 1-9

"Abram ra đi như Chúa đã truyền dạy".

Trích sách Sáng Thế.

Khi ấy, Chúa phán cùng Abram rằng: "Ngươi…

24/06 Nó sẽ gọi tên là Gioan

24/06 Nó sẽ gọi tên là Gioan

Thứ Bảy Mùa Thường Niên Năm lẻ

Sinh Nhật Gioan Tẩy Giả

BÀI ĐỌC I: Is 49, 1-6

"Đây Ta làm cho con nên ánh sáng các dân tộc".

Trích sách Tiên tri Isaia.

Hỡi…

23/06 Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng

23/06 Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

BÀI ĐỌC I: Đnl 7, 6-11

"Chúa đã yêu thương và tuyển chọn các ngươi".

Trích sách Đệ Nhị Luật.

Môsê nói cùng dân chúng rằng: "Các ngươi là một…