04/05 Ta là bánh từ trời xuống

04/05 Ta là bánh từ trời xuống

Thứ Năm Tuần III Mùa Phục Sinh Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Cv 8, 26-40

"Nếu ông tin hết lòng, thì được chịu phép rửa".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy,…

01/05 Ông ta không phải là con bác phó mộc sao?

01/05 Ông ta không phải là con bác phó mộc sao?

Thứ Hai Mùa Phục Sinh Năm lẻ

Thánh Giuse thợ

BÀI ĐỌC I: St 1, 26 - 2, 3

"Hãy sinh sôi nảy nở cho nhiều đầy mặt đất, và thống trị nó".

Trích sách…

30/04 Hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh

30/04 Hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh

Chúa Nhật Tuần III Mùa Phục Sinh Năm A

BÀI ĐỌC I: Cv 2, 14. 22-28

"Không thể nào để cho Người bị cầm giữ trong cõi chết".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong…

29/04 Họ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển

29/04 Họ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển

Thứ Bảy Tuần II Mùa Phục Sinh Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Cv 6, 1-7

"Họ chọn bảy người đầy Thánh Thần".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, số môn đồ…

16/04 Ngài đã sống lại và sẽ đến xứ Galilêa

16/04 Ngài đã sống lại và sẽ đến xứ Galilêa

Chúa Nhật Mùa Phục Sinh Năm A

Lễ Phục Sinh

BÀI ĐỌC I: Cv 10, 34a. 37-43

"Chúng tôi đã ăn uống với Người, sau khi Người từ cõi chết sống lại".

Trích sách Tông…