20/07 Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng

20/07 Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng

Thứ Năm Tuần XV Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Xh 3, 13-20

"Ta là Đấng tự hữu. Đấng tự hữu sai tôi đến với anh em".

Trích sách Xuất Hành.

ĐKhi nghe…

16/07 Kìa, có người gieo giống đi gieo lúa

16/07 Kìa, có người gieo giống đi gieo lúa

Chúa Nhật Tuần XV Mùa Thường Niên Năm A

BÀI ĐỌC I: Is 55, 10-11

"Chúng làm cho đất phì nhiêu".

Trích sách Tiên tri Isaia.

Đây Chúa phán: "Như mưa tuyết từ trời rơi…

12/07 Các con hãy đến cùng chiên lạc nhà Israel

12/07 Các con hãy đến cùng chiên lạc nhà Israel

Thứ Tư Tuần XIV Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: St 41, 55-57; 42, 5-7a. 17-24a

"Chúng ta phải chịu thế này thật xứng đang, vì chúng ta đã phạm đến em chúng…

11/07 Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít

11/07 Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít

Thứ Ba Tuần XIV Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: St 32, 22-32 (Hr 23-33)

"Tên ông sẽ được gọi là Israel, vì ông có sức mạnh chống lại Thiên Chúa".

Trích sách…