Bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch

Bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch

Chúa Nhật Tuần VI Mùa Thường Niên Năm B

BÀI ĐỌC I: Lv 13, 1-2. 44-46

"Người phong cùi phải ở riêng ngoài trại".

Trích sách Lêvi.

Chúa phán cùng Môsê và Aaron rằng: "Nếu…

Thầy chạnh lòng thương

Thầy chạnh lòng thương

Thứ Bảy Tuần V Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: St 3, 9-24

"Chúa đuổi ông ra khỏi vườn địa đàng, để cày ruộng đất".

Trích sách Sáng Thế.

Thiên Chúa đã gọi…

Các ngươi sẽ biết thiện ác như thần thánh

Các ngươi sẽ biết thiện ác như thần thánh

Thứ Sáu Tuần V Mùa Thường Niên Năm B

BÀI ĐỌC I: St 3, 1-8

"Các ngươi sẽ biết thiện ác như thần thánh".

Trích sách Sáng Thế.

Con rắn là loài xảo quyệt nhất…

Thiên Chúa đặt con người vào vườn địa đàng

Thiên Chúa đặt con người vào vườn địa đàng

Thứ Tư Tuần V Mùa Thường Niên Năm B

BÀI ĐỌC I: St 2, 4b-9. 15-17 (Hr 5-9. 15-17)

"Thiên Chúa đặt con người vào vườn địa đàng".

Trích sách Sáng Thế.

Trong ngày Thiên…

Người chữa nhiều người đau ốm

Người chữa nhiều người đau ốm

Chúa Nhật Tuần V Mùa Thường Niên Năm B

BÀI ĐỌC I: G 7, 1-4. 6-7

"Tôi phải buồn sầu mãi cho đến tối".

Trích sách Gióp.

Bấy giờ Gióp nói rằng: "Khổ dịch là…

Họ như đàn chiên không người chăn

Họ như đàn chiên không người chăn

Thứ Bảy Tuần IV Mùa Thường Niên Năm B

BÀI ĐỌC I: Dt 13, 15-17, 20-21

"Nguyện Thiên Chúa bình an, Người đã đem ra khỏi cõi chết Đấng nhờ máu giao ước, làm cho…

Vì đã trót thề

Vì đã trót thề

Thứ Sáu Tuần IV Mùa Thường Niên Năm B

BÀI ĐỌC I: Dt 13, 1-8

"Đức Giêsu Kitô hôm qua, hôm nay và cho đến muôn đời vẫn như thế".

Trích thơ gửi tín hữu…

Khách truy cập

Hôm nay: 3690

Hôm qua: 6579

Số Lượt Truy Cập: 18885580

Currently are 76 guests and no members online