04/11 Ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống

04/11 Ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống

Thứ Bảy Tuần XXX Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Rm 11, 1-2a. 11-12. 25-29

"Nếu sự bỏ rơi người Do-thái là sự giao hoà của thế giới, thì đâu là cái lợi,…

01/11 Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó

01/11 Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó

Thứ Tư Mùa Thường Niên Năm chẵn

Lễ Các Thánh

BÀI ĐỌC I: Kh 7, 2-4, 9-14

“Tôi đã nhìn thấy đoàn người đông đảo không thể đếm được, họ thuộc đủ mọi nước, mọi…

31/10 Hạt cải mọc lên và trở thành một cây to

31/10 Hạt cải mọc lên và trở thành một cây to

Thứ Ba Tuần XXX Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Rm 8, 18-25

"Các tạo vật ngóng trông sự mạc khải của con cái Thiên Chúa".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi…

30/10 Hỡi bà kia, bà được khỏi tật của bà

30/10 Hỡi bà kia, bà được khỏi tật của bà

Thứ Hai Tuần XXX Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Rm 8, 12-17

"Anh em đã nhận lãnh tinh thần nghĩa tử, trong tinh thần ấy, chúng ta kêu lên rằng: Abba, lạy…

29/10 Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi

29/10 Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi

Chúa Nhật Tuần XXX Mùa Thường Niên Năm A

BÀI ĐỌC I: Xh 22, 21-27 (Hr 20-26)

"Nếu các ngươi hà hiếp các cô nhi quả phụ, Ta sẽ nổi giận các ngươi".

Trích sách…

Khách truy cập

Hôm nay: 3311

Hôm qua: 8328

Số Lượt Truy Cập: 18195477

Currently are 148 guests and no members online