10/02 Họ ăn no nê

10/02 Họ ăn no nê

Thứ Bảy Tuần V Mùa Thường Niên Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: 1 V 12, 26-32; 13, 33-34

"Giêroboam đúc hai con bò vàng".

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy,…

03/02 Họ như đàn chiên không người chăn

03/02 Họ như đàn chiên không người chăn

Thứ Bảy Tuần IV Mùa Thường Niên Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: 1 V 3, 4-13

"Xin ban cho tôi tớ Chúa tâm hồn ngoan ngoãn để đoán xét dân Chúa".

Trích sách Các Vua…

02/02 Mắt tôi đã nhìn thấy ơn cứu độ

02/02 Mắt tôi đã nhìn thấy ơn cứu độ

Thứ Sáu Tuần IV Mùa Thường Niên Năm chẵn
Dâng Chúa vào Đền Thánh
Bấm vào đây đọc Lời Chúa tiếng Anh

BÀI ĐỌC I: Ml 3, 1-4

"Đấng Thống Trị mà các ngươi tìm kiếm, đến…

01/02 Người bắt đầu sai các ông đi

01/02 Người bắt đầu sai các ông đi

Thứ Năm Tuần IV Mùa Thường Niên Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: 1 V 2, 1-4. 10-12

"Cha sắp bước vào con đường chung của thiên hạ; Salomon, con hãy can đảm và ăn ở…

Khách truy cập

Hôm nay: 3635

Hôm qua: 6579

Số Lượt Truy Cập: 18885525

Currently are 62 guests and no members online