08/10 Ông sẽ cho người khác thuê vườn nho

08/10 Ông sẽ cho người khác thuê vườn nho

Chúa Nhật Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm A

BÀI ĐỌC I: Is 5, 1-7

"Vườn nho của Chúa các đạo binh là nhà Israel".

Trích sách Tiên tri Isaia.

Tôi sẽ ca tặng người…

07/10 Này Trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một Con trai

07/10 Này Trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một Con trai

Thứ Bảy Tuần XXVI Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Br 4, 5-12. 27-29

“Đấng đã giáng hoạ trên các con, chính Người sẽ đem lại cho các con sự vui mừng”.

Trích…

04/10 Dù Thầy đi đâu, tôi cũng theo Thầy

04/10 Dù Thầy đi đâu, tôi cũng theo Thầy

Thứ Tư Tuần XXVI Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Nkm 2, 1-8
“Nếu đức vua thấy tốt đẹp, xin sai thần đến thành phố của thân phụ thần, và thần sẽ xây cất…

03/10 Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem

03/10 Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem

Thứ Ba Tuần XXVI Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Dcr 8, 20-23

"Nhiều dân tộc đến tìm kiếm Chúa tại Giêrusalem".

Trích sách Tiên tri Dacaria.

Đây Chúa các đạo binh phán:…

01/10 Nó hối hận và đi làm

01/10 Nó hối hận và đi làm

Chúa Nhật Tuần XXVI Mùa Thường Niên Năm A

BÀI ĐỌC I: Ed 18, 25-28

"Nếu kẻ gian ác bỏ đàng gian ác nó đã đi, nó sẽ được sống".

Trích sách Tiên tri Êdêkiel.…

30/09 Con Người sẽ phải bị nộp

30/09 Con Người sẽ phải bị nộp

Thứ Bảy Tuần XXV Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Dcr 2, 1-5. 10-11a (Hr 5-9a. 14-15a)

"Này đây Ta đến và ngự giữa ngươi".

Trích sách Tiên tri Dacaria.

Tôi đã ngước…

Khách truy cập

Hôm nay: 6763

Hôm qua: 8148

Số Lượt Truy Cập: 17212586

Currently are 88 guests and no members online