23/06 Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng

23/06 Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

BÀI ĐỌC I: Đnl 7, 6-11

"Chúa đã yêu thương và tuyển chọn các ngươi".

Trích sách Đệ Nhị Luật.

Môsê nói cùng dân chúng rằng: "Các ngươi là một…

20/06 Các ngươi hãy yêu thương thù địch

20/06 Các ngươi hãy yêu thương thù địch

Thứ Ba Tuần XI Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: 2 Cr 8, 1-9

"Vì anh em, Đức Kitô đã nên thân phận nghèo khó".

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông…

17/06 Thầy bảo các con: đừng thề chi cả

17/06 Thầy bảo các con: đừng thề chi cả

Thứ Bảy Tuần X Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: 2 Cr 5, 14-21

"Đấng không hề biết tội lỗi, Thiên Chúa đã làm thành tội vì chúng ta".

Trích thư thứ hai…