Trang Thơ Dân Chúa

Tuần Cửu Nhật Khấn Ơn Thiêng

 

 

Mười hai bó đuốc đầu tiên
Thế gian đã phực cháy lên lửa hồng
ĐỨC TIN lại nóng trong lòng
CẬY TRÔNG, YÊU MẾN trinh trong kiên cường.

Tuần Cửu Nhật một thế phương
XIN THÁNH THẦN CHÚA SOI ĐƯỜNG CON ĐI
Bảy ơn châu báu khắc ghi
Suy tôn kính Chúa con thì xin vâng.

Con xin là khúc nhạc dâng
Tạ ơn Thiên Chúa gian trần giáng sinh
Chết treo chưa thỏa hết tình
BAN THÁNH THẦN XUỐNG NGỰ TRONG LINH HỒN.

Lửa Yêu Mến được cháy luôn
Khi yêu xóa hết buồn phiền tha nhân
Tình yêu nâng đỡ bước chân
Ra đi phục vụ bạn thân của Người.

NGUYỆN XIN LƯỠI LỬA SÁNG NGỜI
Đốt tan băng giá bao thời ý riêng
TUẦN CỬU NHẬT KHẤN ƠN THIÊNG
THÁNH THẦN GIỮ LỬA TRUNG KIÊN YÊU NGƯỜI.

Kim Hai Pham Thi