Trang Thơ Dân Chúa

Xin Giúp Sức Con Học Vâng Theo Mẹ

 

 

Lạy Mẹ Maria Nữ Trinh Hồng Phúc
Luôn nhận lời kẻ chạy đến xin van
Ngước mắt kêu xin thoát cảnh gian nan
Mẹ nhạy cảm trước ngàn cơn nguy khốn.

Mẹ đon đả những bước chân bận rộn
Đi xẻ chia đem Chúa đến mọi người
Phận Nữ Tỳ khiêm hạ Xót Thương ngôi
Mẹ dấn bước XIN VÂNG dù dâu bể.

Đồng hoang Belem Ngôi Hai giáng thế
Ai chạnh lòng với Mẹ cảnh đêm đông
Mục đồng hát ca mừng Phúc Ân hồng
Vinh Danh Chúa người thiện tâm dưới thế.

Biển trần gian dối lừa dâu bể
Mưu chước tinh vi nghìn lẽ bủa vây
Mẹ thương ban ân phúc tràn đầy
Mầu nhiệm Mân Côi dắt tay con về đến bến.

Đi cùng Mẹ dẫu vẫn ngàn nguy biến
Đồi Calve chân thập giá cô liêu
Suy gẫm Mân Côi con học biết bao điều
Xin giúp sức con học VÂNG THEO MẸ.

Đường trần gian bao lần con rơi lệ
Vẫn bình an vì có Mẹ kề bên
Nương tựa Mẫu Tâm của Mẹ nhân hiền
Xin soi sáng khi con rơi thất vọng.

Kim Hai Pham Thi