Trang Thơ Dân Chúa

Con Lần Hạt Cho Đến Giờ Phút Cuối

 Phượng đỏ rực ve nồng nàn khúc hát
Tháng Năm ơi, chầm chậm tháng Năm ơi
Mưa hồng ân của Mẹ nối đất trời
Con hát mãi Bài Mân Côi dâng Mẹ.

Lời cầu nguyện lời thì thầm thật khẽ
Chúa truyền tin con biết trả lời sao
Dạy con Xin Vâng dạy con ra đi nào
Vui chấp nhận mọi rủi, may Chúa gởi.

Không có Mẹ làm sao con sống nổi
Mọi khổ đau tha nhân đổ xuống mình
Xin giúp con đừng vui thỏa ý mình
Đong đấu khổ trả thù người đem đến.

Hoa Tha Thứ con miệt mài tìm kiếm
Hạnh phúc nơi Cha là mọi nguyên nhân
Chúa không ngừng ban phát mọi hồng ân
Và tô điểm chúng con trong mọi phút.

Xin Mẹ giúp con luôn trong tỉnh thức
Sốt mến ngẫm suy mầu nhiệm chuỗi Mân Côi
Tháng Năm ơi, chầm chậm tháng Năm ơi
Con lần hạt cho đến giờ phút cuối.

Kim Hai Pham Thi