Trang Nhà |  Nguyệt San |  Lời Chúa  |  GĐ La Vang |  Hành Hương |  Lich CG 2014 |  Quỹ Từ Thiện |  Việt Sử |  Nối Kết |  Liên Lạc print  
  Dân Chúa
  Trang Thơ Dân Chúa
  Biến Cố Trong Tháng
  Văn Hóa Việt Nam
  Sức Khỏe Là Vàng
  Đi Vào Cuộc Đời
  Học Hỏi Để Sống Đạo
  Sinh hoạt Cộng Đoàn
  Chúc Mừng
  Phân ưu
  Quảng Cáo
  Tủ Sách Dân Chúa
  Đặt Mua Báo
  Bạn đọc viết
  Tìm Bài
  Impressum
0013104830 visits0013104830 visits0013104830 visits0013104830 visits0013104830 visits0013104830 visits0013104830 visits0013104830 visits0013104830 visits0013104830 visits
Việt Sử

Nhà Hậu Lê (Tập 1)01) Về nhà Hậu Lê, từ đời vua Lê Thái Tổ cho tới đời vua Lê Thánh Tông, có rất nhiều người tài giỏi ra giúp nước. Ngoài Nguyễn Trãi và Ngô Sĩ Liên ra, còn có rất nhiều nhân tài như: Lương Nhữ Hộc, Lương Thế Vinh, Vũ Hữu v..v... Lương Nhữ Hộc được coi là ông tổ của nghề in sách chữ Hán.

 

02) Đỗ Thám Hoa (sau Trạng nguyên và Bảng nhãn) Lương Nhữ Hộc đã hai lần đi sứ Tàu. Nhận thấy dân ta đều phải mua sách học do Tàu in, giá bán thường rất đắt, ông liền nhân dịp này, học cách khắc chữ vào bản gỗ. Về nước, ông dạy dân chúng cách in sách bằng những bản gỗ đã được khắc sẵn chữ vào từ trước

 

03) Lương Thế Vinh quê ở Nam Định, thuở nhỏ rất thông minh, đã nổi tiếng là thần đồng. Đời vua Lê Thánh Tông, Lương Thế Vinh thi đậu Trạng Nguyên lúc mới 23 tuổi (1463). Khi đi sứ Tàu, ông ứng đối giỏi nên các quan nhà Minh đều khen tài và mến phục.

 

04) Trong khi đi sứ, ông để ý học thêm về môn toán và phép đo lường của người Tàu. Về nước, Lương Thế Vinh đem dịch các sách toán chữ Hán ra chữ Nôm để dạy học sinh. Ông còn cho thợ, theo mẫu bàn tính của Tàu, chế ra nhiều bàn tính khác để mọi người dân đều có thể dùng được.

 

05) Vũ Hữu người tỉnh Hải Dương rất thông minh về môn toán học. Ngay từ thời đó, ông đã biết cách đo đạc ruộng đất rất chính xác. Có sách chép rằng: Muốn xây lại các nhà cửa thành đã đổ nát, vua Lê Thánh Tông vời ông tới để giao cho việc tính xem phải cần bao nhiêu viên gạch mới đủ.

 

06) Vũ Hữu dùng thước để đo chiều cao, chiều rộng của các cửa thành. Sau đó về nhà, ông tính ra số gạch cần dùng để vào tâu vua. Vua theo lời ông cho thợ nung đủ số gạch. Khi cửa thành xây xong thì không thừa, không tiếu một viên gạch nào. Vua khen ngợi và ban thưởng cho ông rất hậu.

 

07) Sau khi vua Lê Thánh Tông mất thì các vị vua kế tiếp như Lê Uy Mục, Lê Tương Dực, v..v... đều là người tàn ác, ăn chơi xa xỉ. Vua Tương Dực bắt dân chúng xây cung điện tốn hao tiền bạc, chết hại nhiều người. Do đó, mà Hậu Lê đã bắt đầu suy yếu.

 

08) Dân chúng ở khắp mọi nơi nổi loạn. Trong triều đình đánh phá lẫn nhau, nay họ giết vua này, mai họ lập vua khác. Kinh thành bị đốt phá, vua Lê Chiêu Tông lại còn ít tuổi, không biết trông cậy vào ai. Sau cùng, nhà vua phải cho người đi gọi Mạc Đăng Dung về giúp.

 

09) Mạc Đăng Dung thuở nhỏ nhà nghèo, phải đi đánh cá ở ven sông để kiếm ăn. Nhờ có sức khỏe, Mạc Đăng Dung luyện tập võ nghệ để chờ dịp tiến thân. Nhân có khoa thi võ Mạc Đăng Dung đi thi và đậu Đô lực sĩ.

 

10) Qua các đời vua trước, Mạc Đăng Dung được cử đi giữ đất Hải Dương. Nay Lê Chiêu Tông gọi Mạc Đăng Dung về kinh và trao cho binh quyền để dẹp bọn phản loạn. Được ít lâu, Đăng Dung đã lôi kéo được nhiều tướng giặc về làm vây cánh, chân tay cho mình.

[Tiếp theo]

 


mailto:info@danchua.de - Copyright © 2007 Dân Chúa Âu Châu - All rights reserved.